Nagrody jubileuszowe – w jakim terminie trzeba je wypłacić

Kategoria: Kadry
Data: 28-08-2018 r.

Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w określonej wysokości w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody. Błędem byłoby zatem wypłacanie tej nagrody na przykład na koniec roku czy koniec sezonu artystycznego. Wyjątek dotyczy opisanej wcześniej sytuacji przejścia na emeryturę.

Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Wyjątek od tej zasady występuje wtedy, gdyby korzystniejsze okazało się wynagrodzenie przysługujące mu w dniu wypłaty tej nagrody. Jeżeli pracownik nabył natomiast prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu wypłaty nagrody, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do tej nagrody

Przykład:

Pracownik samorządowej instytucji kultury nabył prawo do nagrody w kwocie 300% wynagrodzenia 28 grudnia. Pracodawca nie zdążył przelać jej na konto i zrobił to dopiero 2 stycznia. W tym czasie pensja uprawnionego wzrosła w nowym roku o 300 zł netto. Pracownik ma prawo żądać wyrównania wypłaconej mu kwoty o 900 zł netto.

Pracownik domu kultury nabył prawo do nagrody (100% wynagrodzenia) 30 kwietnia 2018 r. będąc zatrudnionym na 1/3 etatu. Nagroda wypłacana jest dopiero 12 czerwca 2018 r. jednak w międzyczasie od 1 maja 2018 r. wymiar jego etatu zwiększył się do pełnego. Pracownik mimo trzykrotnego zwiększenia wynagrodzenia ma prawo tylko do nagrody obliczonej jako równowartość pensji otrzymywanej gdy był zatrudniony na 1/3 etatu.

Dokumentowanie stażu celem przyznania nagrody jubileuszowej

 

Podstawą do ustalenia okresu wieloletniej pracy powinny być przede wszystkim świadectwa pracy (czy ich kopie) złożone w aktach osobowych pracownika. Jeżeli w aktach osobowych pracownika brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie odpowiedniego okresu zatrudnienia przez pracownika. Ciężar dowodu wykazania odpowiedniego stażu obciąża zainteresowanego, zatem tylko od jego własnej zapobiegliwości zależy czy otrzyma nagrodę. Jeśli pracownik w pewnym okresie pozostawał na raz w kilku stosunkach pracy nie ma możliwości zsumowania tych okresów pracy.

Rafał Krawczyk sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40948 )
Array ( [docId] => 40948 )