Jakie zdarzenia możemy księgować w czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Autor: Grzegorz Magdziarz
Data: 09-11-2016 r.

Czynnych rozliczeń IK dokonuje wówczas, gdy wydatki lub zużycie składników majątkowych dotyczą miesięcy następujących po miesiącu, w którym zostały poniesione. Dlatego też nie powinny one obciążać wyłącznie okresu bieżącego.

Do najczęstszych tego typu kategorii kosztów w praktyce zaliczamy:

a)      usługę najmu lokalu – czynsz zapłacony z góry za rok,

b)      ubezpieczenia majątkowe płatne za następny rok z góry,

c)      prenumeratę czasopism, publikatorów aktów prawnych, np. Dzienników Ustaw, monitorów, za które wydatek ponosi się np. w końcu 2016 roku, a dotyczy on 2017 roku,

d)      roczny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

e)      koszty finansowe, np. z tytułu pozyskania pożyczek i kredytów,

f)       remonty środków trwałych (kapitalne, nie bieżące),

g)      opłaty za zawarcie umowy i opłata wstępna przy umowach leasingu operacyjnego.

Obciążają one stronę debetową konta 640 w korespondencji z kontem 490 „Rozliczenie kosztów”.

Przykład:

We wrześniu 2016 roku IK zawarła polisę ubezpieczeniową z PZU na roczne ubezpieczenie teatru. Składka wyniosła 12.000 zł. Ze względu na znaczną kwotę IK zewidencjonowała składkę w formie RM czynnych. Ewidencja będzie wyglądała następująco:

1)             PK – polisa wraz ze składką za okres ubezpieczeniowy (wrzesień 2016 – sierpień 2017 roku):

  • Wn Koszty usług obcych                                    12.000
  • Ma Inne zobowiązania (w analityce PZU)         12.000

2)             Ujęcie składki jako kosztu przyszłego okresu:                    

  • Wn RM czynne                                                    12.000
  • Ma Rozliczenie kosztów                                     12.000

3)             Miesięczna dekretacja należnej składki za 2016 rok:

  • Wn Koszty zarządu                                             4.000
  • Ma RM czynne                                                    4.000

4)             Zapłata składki ubezpieczeniowej:

  • Wn Inne zobowiązania (w analityce: PZU)        15.000
  • Ma Rachunek bankowy                                       15.000

Gdy IK nie prowadzi kont zespołu nr 5, operacje 1. i 2. są księgowane analogicznie jak przedstawiono powyżej. Natomiast operację przyporządkowania kosztu do okresu, którego koszt ten dotyczy (operacja 3), ujmuje się następująco:

  • Wn „Rozliczenie kosztów”,
  • Ma „Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów”.
Grzegorz Magdziarz, biegły rewident nr 12248

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39743 )
Array ( [docId] => 39743 )


Array ( [docId] => 39743 )