Jak liczyć podatek od nieruchomości w instytucji kultury

Data: 22-06-2016 r.

Podatek od nieruchomości obciąża koszty podstawowej działalności operacyjnej instytucji kultury. Jego prawidłowa kwalifikacja do celów rachunkowych i podatkowych pozwala na prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego oraz deklaracji podatkowej.

Ewidencji w ciężar kosztów działalności operacyjnej poniesionych z tytułu podatku od nieruchomości dokonuje się na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Może być to faktura, rachunek, dowód wpłaty lub inny dokument, pod warunkiem, że spełnia przesłanki dowodu księgowego (art. 21 ustawy o rachunkowości).

Do ewidencji podatków i opłat instytucja kultury najczęściej wykorzystuje konto 403 „Podatki i opłaty”. Na stronie Wn tego konta ujmuje się poniesione koszty, natomiast na jego stronie Ma zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy przeniesienie kosztów z tego tytułu na konto 860 „Wynik finansowy”. Ewidencja podatku od nieruchomości w księgach  rachunkowych może przebiegać następująco:

1. Naliczenie podatku od nieruchomości:

  • Wn 403 „Podatki i opłaty" (analitycznie: Podatek od nieruchomości),
  • Ma 220 „Rozrachunki publicznoprawne" (analitycznie: Podatek od nieruchomości)
  • Wn 220 „Rozrachunki publicznoprawne" (analitycznie: Podatek od nieruchomości),
  • Ma 130 „Rachunek bankowy".

Często instytucje kultury stosują uproszczenie i ewidencjonują podatek od nieruchomości w koszty bezpośrednio w momencie ich zapłaty zapisem:

1. Zapłata podatku od nieruchomości:

  • Wn 403 „Podatki i opłaty",
  • Ma 130 „Rachunek bieżący".

Jednak jeśli podatek w ocenie instytucji kultury stanowić istotną kwotę i jej jednorazowe ujęcie w koszty mogłoby zniekształciłoby wynik finansowy bieżącego okresu sprawozdawczego to może go rozliczać w czasie za pośrednictwem konta 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”.

Ewa Ostapowicz, specjalista w zakresie rachunkowości

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39148 )
Array ( [docId] => 39148 )