W jaki sposób organizator może odwołać dyrektora instytucji kultury – wzory pism

Autor: Michał Culepa
Data: 22-06-2016 r.

Organizator powinien zdawać sobie sprawę, że szczególną cechą stosunku pracy z powołania jest nie tylko sposób jego nawiązania, ale  także tryb jego rozwiązania. Tu w pierwszej kolejności organizator, czyli np. urząd gminy, musi zastosować nie Kodeks pracy, ale przepisy szczególne. Warto sprawdzić, jakie i z kim trzeba się skonsultować, aby odwołanie było zgodne z prawem.

Powołanie dyrektora instytucji kultury następuje wyłącznie na czas określony. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 2 uodk dyrektora instytucji artystycznej powołuje się na okres 3–5 sezonów artystycznych (obejmujących okres 12 miesięcy od września do sierpnia następnego roku kalendarzowego). Dyrektora instytucji kultury innej niż instytucja artystyczna powołuje się na okres 3–7 lat. To powoduje znaczące ograniczenia w odwołaniu dyrektora przed upływem okresu na jaki został powołany.

Dyrektor instytucji kultury powołany na czas określony może być odwołany przed upływem tego okresu (art. 15 ust. 6 uodk):

  • na własną prośbę,
  • z powodu choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków,
  • z powodu naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem,
  • w przypadku odstąpienia od realizacji umowy, o której mowa w art. 15 ust. 5 (jest to umowa przez organizatora zawierana z kandydatem na dyrektora, przed jego powołaniem, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania, umowa wchodzi w życie z dniem powołania dyrektora, a jej zawarcie jest obligatoryjne),
  • w przypadku przekazania państwowej instytucji kultury w trybie art. 21a ust. 2–6 uodk, jednostce samorządu terytorialnego.

W przypadku dyrektorów instytucji kultury odwołanie musi zawierać przyczyny. Konieczność podania przyczyny powołania wynika z katalogu przyczyn, które mogą być podstawą wcześniejszego odwołania dyrektora. To zaś oznacza wzmocnienie trwałości stosunku pracy dyrektora instytucji kultury. Jest to uzasadnione specyfiką działalności i koniecznością zapewnienia prawidłowego działania danej instytucji.

Michał Culepa, specjalista w zakresie instytucji kultury

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39147 )
Array ( [docId] => 39147 )