Jak rekompensować pracę w weekendy w teatrze

Data: 10-10-2015 r.

Z tytułu 5-godzinnej pracy w wolną sobotę czy niedzielę pracownik powinien otrzymać cały dzień wolny. Zasada ta służy przede wszystkim zapewnieniu pracownikom odpowiedniej liczby dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Nie jest natomiast narzędziem dla bilansowania przepracowanego przez pracowników czasu pracy w tych dniach.

Ustawa o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej nie zawiera regulacji dotyczących rekompensaty pracy wykonywanej przez pracowników instytucji kultury w wolną dla nich sobotę (tj. w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy) oraz z tytułu pracy w wolną dla nich niedzielę do rekompensaty pracy w te dni. Dlatego też należy zastosować przepisy Kodeku pracy.

 

Oznacza to, że jeżeli zgodnie z rozkładem czasu pracy sobota jest dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, to pracownikowi, który ze względu na przyczyny uzasadniające pracę w godzinach nadliczbowych, wykonywał pracę w tym dniu, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy (art. 1513 kp).

Dni wolne razem z urlopem

Pracownikom instytucji kultury dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w 5-dniowym tygodniu pracy mogą być udzielane łącznie z urlopem wypoczynkowym, a zatem również poza przyjętym okresem rozliczeniowym. Jednakże aby prawidłowo rozliczyć czas pracy w okresie rozliczeniowym, w jego trakcie pracownik powinien zadeklarować chęć późniejszego wykorzystania dnia wolnego w zamian za pracę w 6. dniu tygodnia.

Praca w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy nie jest pracą w godzinach nadliczbowych i nie może być rekompensowana czasem wolnym od pracy na zasadach przewidzianych dla rekompensaty pracy nadliczbowej określonych w art. 1512 kp.

Podobnie z tytułu pracy w wolną dla pracownika instytucji kultury niedzielę pracodawca zobowiązany jest udzielić mu w pierwszej kolejności inny dzień wolny od pracy.

Joanna Kaleta, specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37881 )
Array ( [docId] => 37881 )