Jak rozliczać dyżury kierownika jednostki kultury

Autor: Joanna Kaleta
Data: 21-06-2015 r.

Dyżur jest wynikającym ze stosunku pracy świadczeniem pracownika na rzecz pracodawcy polegającym na pozostawaniu poza normalnymi godzinami pracy w stałej gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę oraz na ewentualnym wykonywaniu w tym czasie pracy, dla której dyżur został ustalony.

Jeśli kierownik wyodrębnionej komórki organizacyjnej, który pracuje w godzinach od 8.00 do 16.00, to nie może pełnić przez 5 kolejnych dni kalendarzowych (codziennie) dyżuru domowego w godzinach od 16.00 do 8.00.

W czasie dyżuru pracownik pozostaje tylko w gotowości do wykonywania pracy i w zasadzie nie wykonuje żadnych dodatkowych czynności. Dlatego też czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli w czasie dyżuru pracownik nie wykonywał pracy.

Przepisy prawa pracy nie regulują kwestii dopuszczalności pełnienia przez pracowników zarządzających zakładem pracy, ich zastępców, głównych księgowych oraz kierowników komórek i jednostek organizacyjnych dyżurów. Dlatego też osoby takie mogą je świadczyć na takich samych zasadach jak pozostali zatrudnieni w firmie pracownicy (uwzględniając specyfikę dotyczącą czasu pracy kadry kierowniczej).

Dyżur a odpoczynek dobowy

Co do zasady – czas dyżuru, bez względu czy pracownik tylko pozostawał w gotowości do wykonywania pracy, czy też faktycznie ją wykonywał, nie może naruszać prawa pracownika do minimalnego odpoczynku dobowego i gwarantowanego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego. Przy wyznaczaniu godzin dyżuru należy zatem uwzględnić, iż oprócz godzin pracy, w okresie doby, pracownikowi przysługuje minimum 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Na pełnienie dyżuru pozostaje więc od 5 godzin (w systemie podstawowego czasu pracy) do 1 godziny (w systemie równoważnego czasu pracy). Ponadto pracodawca musi zapewnić dyżurującemu pracownikowi prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego.

Odrębne zasady dla zarządzających i głównego księgowego

Mając na uwadze obowiązek zapewnienia minimalnych okresów odpoczynków dobowych, zobowiązani do pełnienia dyżuru od 16.00 do 8.00 w dni pracy, mogą być jedynie pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy, ich zastępcy oraz główny księgowy. Względem tej grupy pracowników nie istnieje bowiem bezwzględny obowiązek gwarantowania im minimalnych okresów odpoczynków dobowych.

Dyżuru we wskazanych godzinach nie będzie mógł natomiast pełnić kierownik wyodrębnionej komórki organizacyjnej, któremu co najmniej 11-godzinne odpoczynki dobowe należy zapewniać zawsze.

Joanna Kaleta, specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37354 )
Array ( [docId] => 37354 )