Jak rozliczać kierowcę pracującego na zleceniu

Autor: Joanna Stępniak
Data: 08-08-2016 r.

Ośrodek kultury ma prawo zatrudniać na podstawie umowy cywilnoprawnej kierowcę, który w przypadkach organizowania przez ośrodek wyjazdów z młodzieżą zawozi i przywozi dzieci na różnego rodzaju imprezy, ferie czy wakacje. Sprawdźmy, czy zleceniodawca musi prowadzić ewidencję czasu pracy takiego kierowcy oraz czy taki zleceniobiorca powinien złożyć nam oświadczenie, że jest zatrudniony gdzieś indziej.

Czas pracy kierowców, w tym również wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (np. na podstawie umowy zlecenia) należy planować i rozliczać na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. Ustawę stosuje się bowiem nie tylko kierowców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale również m.in. do osób niezatrudnionych przez przedsiębiorstwo, lecz osobiście wykonujących przewozy drogowe – czyli kierowców zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia oraz umowy o dzieło) oraz przedsiębiorców – kierowców, czyli tzw. samozatrudnionych, którzy nie mają własnej firmy transportowej, lecz świadczą usługi kierowania pojazdami dla innych przedsiębiorców – przewoźników posiadających licencję transportową, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Czasem pracy kierowców będzie czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, w którym pozostają oni na swoich stanowiskach pracy, będąc do dyspozycji podmiotu, dla którego świadczą usługę przewozu drogowego i wykonują czynności określone w art. 6 ust. 1 ustawy, tj. wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego.

Średni tygodniowy czas pracy wymienionych przedsiębiorców i kierowców nie może przekraczać 48 godzin, a maksymalny tygodniowy czas pracy może być przedłużony do 60 godzin, jeżeli w ciągu czterech miesięcy nie została przekroczona średnia 48 godzin na tydzień.

Uwaga! Podany wymiar czasu pracy dotyczy ww. kierowców niezależnie od liczby podmiotów, dla których świadczą swoje usługi, oraz niezależnie od tego, czy wykonują pracę w ramach własnej działalności, zlecenia czy też w ramach stosunku pracy u innych przedsiębiorców. Pracodawcy powinni zatem odebrać od kierowców stosowane zaświadczenia o pozostawaniu (lub niepozostawaniu w zatrudnieniu) u innego pracodawcy. 

Po 6 kolejnych godzinach pracy kierowcy będzie przysługiwać przerwa przeznaczona na odpoczynek w wymiarze nie krótszym:

  • niż 30 minut – w przypadku gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin, oraz
  • niż 45 minut – w przypadku gdy liczba godzin pracy wynosi więcej niż 9 godzin.

Przerwa może być dzielona na okresy krótsze trwające co najmniej 15 minut każdy, wykorzystywane w trakcie 6-godzinnego czasu pracy lub bezpośrednio po tym okresie;

W przypadku gdy praca będzie wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie będzie mógł przekraczać 10 godzin w danej dobie.

Joanna Stępniak, specjalista w zakresie kultury

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39313 )
Array ( [docId] => 39313 )