Jak powinien wyglądać nadzór organizatora nad instytucją kultury

Autor: Michał Culepa
Data: 01-08-2016 r.

Instytucje kultury jako jednostki organizacyjne nie są całkowicie samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi. Z przepisów uodk wynika wiele czynności, jakie może, a niekiedy ma obowiązek wykonywać organizator w stosunku do instytucji kultury.

I tak organizator może:

  • wydawać akt o utworzeniu instytucji kultury,
  • nadawać statut instytucji kultury,
  • wydawać opinie w przedmiocie regulaminu organizacyjnego instytucji,
  • wpisywać do rejestru i prowadzić rejestr instytucji kultury,
  • powoływać i odwoływać dyrektora instytucji kultury.

1. uprawnienie: Wydawanie aktów o charakterze organizacyjnym

Pierwszymi czynnościami o charakterze organizacyjno-nadzorczym wykonywanymi przez organizatora jest wydanie aktu o utworzeniu instytucji kultury. Akt o utworzeniu instytucji kultury jest to wydany przez właściwy organ organizatora dokument określający dla instytucji:

  • nazwę,
  • rodzaj,
  • siedzibę,
  • przedmiot działania, przy czym w akcie oznacza się czy dana instytucja jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust. 2 uodk (tj. czy jest instytucją kultury powołaną do prowadzenia działalności artystycznej w dziedzinie teatru, muzyki, tańca, z udziałem twórców i wykonawców).

W przypadku samorządowych instytucji kultury są one traktowane z punktu widzenia przepisów samorządowych jako odpowiednio – gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki organizacyjne. Dlatego w przypadku samorządowych instytucji kultury akt ten wydaje w formie uchwały rada gminy lub powiatu albo sejmik wojewódzki. Państwowe instytucje kultury z reguły działają na podstawie aktu wydawanego przez właściwego ministra albo innego organu administracji państwowej (rządowej).

Michał Culepa, prawnik, specjalista w zakresie instytucji kultury

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39310 )
Array ( [docId] => 39310 )