Jak stosować w praktyce w 2016 roku nowe przepisy w VAT dotyczące proporcji

Data: 29-02-2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. zaczęły obowiązywać nowe regulacje w zakresie sposobu określenia proporcji. Chodzi o zakres wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Do tej pory sposoby określania proporcji nie były uregulowane na poziomie ustawowym, a postępowanie w tym zakresie wynikało z orzecznictwa NSA.

Proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje IK prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. W efekcie IK już w okresie nabycia towarów będzie mogła odliczać część podatku VAT proporcjonalnie przypadającą na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane. Przykładowe sposoby określenia proporcji zawarte są w art. 86 ust. 2c ustawy o VAT.

W instytucjach kultury w rozumieniu ustawy o VAT – działalność gospodarcza to działalność kulturalna odpłatna (opodatkowana – np. sprzedaż biletów wstępu (8%), sprzedaż wydawnictw (5%) oraz zwolniona – np. wpisowe na kółka zainteresowań czy sprzedaż spektakli) oraz właściwa działalność gospodarcza – najem, reklama czy dzierżawa – 23%. Natomiast inna działalność – to w instytucjach kultury może być tylko działalność kulturalna nieodpłatna – imprezy kulturalne niebiletowane itp.

Przykład:

Instytucja kultury nabyła z 1 stycznia 2015 r. za kwotę 1.000.000 zł brutto budynek na cele działalności gospodarczej. W momencie nabycia podatnik miał zamiar wykorzystywać cały budynek na cele prowadzonej działalności, toteż odliczył podatek naliczony w wysokości 18.700 zł (81.300 zł netto + 23% VAT = 100.000 zł). Jednak po roku (tj. z 1 stycznia 2016 r.) okazało się, że z powodu zastoju faktyczne wykorzystanie nabytego budynku na cele działalności gospodarczej spada do zaledwie 50%. Tym samym podatnik ma obowiązek dokonania korekty. Na ową korektę składają się następujące czynności:

a) w przypadku, w którym nieruchomość jest nadal wykorzystywana do działalności, ale w innym stopniu (procencie), ustalenie kwoty podatku naliczonego, jaka przysługiwałaby w momencie dokonywania odliczenia przy zastosowaniu procentu wykorzystania po zmianie, w naszym przykładzie jest to kwota 9.350 zł (18.700 × 50%),

b) ustalenie różnicy między wysokością podatku odliczonego w momencie rozpoczęcia używania nieruchomości a wysokością wynikającą ze zmiany przeznaczenia (ustaloną w pkt a) w naszym przykładzie różnica ta wyniesie 9.350 zł (18.700 – 9.350),

c) obliczenie kwoty korekty proporcjonalnie do pozostałego okresu korekty: trzeba więc obliczyć, jaka część 120 miesięcy pozostała po zmianie przeznaczenia, i ułamek ten zastosować do różnicy z pkt b; w naszym przykładzie jest to 0,9 (108 : 120), a więc podatek do korekty wynosi 8.415 zł (0,9 × 9.350). O tę kwotę podatnik powinien pomniejszyć podatek naliczony za styczeń 2012 roku (w deklaracji składanej do 25 lutego).

Urszula Pietrzak, biegły rewident nr 7135, Biuro Audytorskie „Fk-Bad” Sp. z o.o. w Krakowie

Tagi: VAT

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38641 )
Array ( [docId] => 38641 )