Jaki schemat księgowania zastosować dla książek otrzymanych z darów od osób fizycznych

Autor: Grzegorz Magdziarz
Data: 23-04-2016 r.

Książki otrzymane od Czytelnika powinny zostać zaewidencjonowane jako środki trwałe przykładowo na koncie 014 „Zbiory biblioteczne”.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 uor państwowe i samorządowe instytucje kultury prowadzą - jako osoby prawne - księgi rachunkowe zgodnie z przepisami tej ustawy. Oczywiście należy także uwzględnić obowiązujące zasady gospodarki finansowej, określonych w rozdziale 3 uodk. Otrzymana darowizna powinna zostać zaksięgowana drugostronnie na koncie 760 „Pozostałe przychody operacyjne”. Przykładowo we wzorcowym planie kont dla jednostek budżetowych określono, że na koncie 014 „Zbiory biblioteczne” ewidencjonuje się stan oraz zwiększenia i zmniejszenia zbiorów bibliotecznych według cen ich nabycia. W opisie do konta 014 wskazano ponadto, że ewidencja analityczna powinna umożliwić ustalenie stanu poszczególnych zbiorów bibliotecznych, z dalszym podziałem określonym w odrębnych przepisach.

Natomiast wycena otrzymanych książek powinna zostać dokonana po cenie rynkowej (wartości godziwej), czyli wartości książek o podobnej charakterystyce lub treści obowiązujących na danym rynku. W przypadku natomiast nowych książek można wycenić je po cenach z okładki.

Gdyby natomiast chcieliby Państwo te książki dalej odsprzedać, wówczas należy je potraktować jako towary.

Księgowania:

  • Wn konto 01-4 Zbiory biblioteczne
  • Ma konto 76-0 Pozostałe przychody operacyjne

W momencie dalszej odsprzedaży:

  • Wn Materiały
  • Ma Pozostałe przychody operacyjne
Grzegorz Magdziarz, biegły rewident nr 12248

Tagi: darowizna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38900 )
Array ( [docId] => 38900 )