Już od 20 maja będzie łatwiej założyć i prowadzić stowarzyszenie

Autor: Tomasz Król
Data: 18-03-2016 r.

W maju tego roku wchodzi w życie najpoważniejsza od wielu lat zmiana prawa o stowarzyszeniach. Osoby w liczbie co najmniej 7, zamierzające założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia oraz wybierają komitet założycielski albo władze stowarzyszenia. Wcześniej minimalna liczba osób to 15. Jednak to nie jedyna zmiana.

Po nowelizacji stowarzyszenie w dalszym ciągu opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Tak jak przed nowelizacją, do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Ustawodawca wprost przesądził, że z członkiem stowarzyszenia może być podpisana umowa o pracę. W poprzednim stanie prawnym było to przedmiotem sporów. W minionych latach część sądów wykluczała możliwości świadczenia jakiejkolwiek pracy za wynagrodzeniem na rzecz stowarzyszenia przez jego członków. Sądy te kwestionowały jako niezgodne z prawem postanowienia statutu, że członek może być pracownikiem stowarzyszenia. Nie był to pogląd jednolity – część sądów zgadzała się na zatrudnianie członków stowarzyszenia często z zastrzeżeniem, że zatrudnienie nie może wiązać się z działalnością statutową.

Po nowelizacji statut stowarzyszenia określa możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Członek zarządu otrzyma wynagrodzenie tylko wtedy, gdy taka możliwość jest zapisana w statucie.

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć pełną działalność po wpisie do KRS. Zarząd składa wniosek o wpis stowarzyszenia do KRS wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokołem z wyboru władz stowarzyszenia oraz adresem siedziby stowarzyszenia. Przed nowelizacją czynności rejestracyjne przeprowadzał komitet założycielski. Nowelizacja wprost przesądziła, że jeszcze przed rejestracją stowarzyszenia można powołać jego zarząd. Twórcy stowarzyszenia mają więc wybór – powołają zarząd albo będą działać przy rejestracji w KRS za pośrednictwem komitetu założycielskiego. Usunięto zasadę, że wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia sąd rejestrowy rozpoznaje niezwłocznie, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Nawet te terminy mogły nie zostać dotrzymane, gdyż sąd doręczał organowi nadzorującemu odpis wniosku o rejestrację. Organ ten miał prawo wypowiedzieć się w sprawie wniosku w terminie 14 dni licząc od dnia jego doręczenia, a także przystąpić, za zgodą sądu, do postępowania jako zainteresowany. Zrezygnowano z tych zasad, co powinno znacznie skrócić czas rejestracji stowarzyszenia.

Po nowelizacji sąd rejestrowy wydaje postanowienie o wpisie stowarzyszenia do KRS po stwierdzeniu, że jego statut jest zgodny z przepisami prawa i założyciele spełniają wymagania określone ustawą. Sąd rejestrowy przed wydaniem postanowienia o wpisie, jeżeli uzna za niezbędne dokonanie dodatkowych ustaleń, wyznacza w tym celu posiedzenie wyjaśniające. Sąd oddali wniosek o wpis stowarzyszenia do KRS, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa.

Tomasz Król, specjalista w zakresie instytucji kultury, konsultant podatkowy, prawnik

Tagi: krs

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38769 )
Array ( [docId] => 38769 )


Array ( [docId] => 38769 )