Łączenie instytucji kultury – jakie zapisy w księgach rachunkowych

Autor: Ewa Ostapowicz
Data: 18-07-2016 r.

Rada gminy może podjąć uchwałę o połączeniu dwóch instytucji kultury w jedną (np. domu kultury i biblioteki w centrum kultury). Czy trzeba zamknąć księgi rachunkowe tych dwóch instytucji i jak powinien wyglądać bilans otwarcie nowo powstałej instytucji? Sprawdź też, czy obowiązkowa jest inwentaryzacja.

Połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu jednej instytucji, w której skład wchodzą załogi i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu. Jeżeli do połączenia instytucji kultury dochodzi w drodze aktu wydanego przez organizatora (art. 19 ust. 2 uodk), to powinien on zawierać:

  • nazwy łączonych instytucji kultury;
  • nazwę, rodzaj, siedzibę i przedmiot działania instytucji kultury, powstałej w wyniku połączenia;
  • określenie terminu połączenia instytucji kultury;
  • ustalenie zasad przejęcia zobowiązań i wierzytelności przez instytucję powstającą w wyniku połączenia.

Nowo powstałej instytucji kultury organizator powinien nadać statut. Najczęściej rada gminy wydaje jedną uchwałę o połączeniu instytucji kultury, do której załącznikami są akt o połączeniu i statut nowej instytucji.

Z dniem wpisu do rejestru nowo utworzonej instytucji kultury organizator wykreśla z rejestru instytucje kultury, które uległy połączeniu. Nowo powstała instytucja kultury musi mieć własny NIP i regon.

Księgi rachunkowe zamyka się na dzień połączenia jednostek, w tym przypadku instytucji kultury, jeżeli w wyniku połączenia powstaje nowa jednostka, a otwiera się je na dzień wpisu do rejestru powodującego powstanie nowej jednostki. W związku z tym trzeba:

  • na dzień połączenia zamknąć księgi rachunkowe łączonych instytucji,
  • na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządzić sprawozdania finansowe tych instytucji obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu,
  • na dzień utworzenia nowej instytucji kultury otworzyć jej księgi rachunkowe.
Ewa Ostapowicz, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39239 )
Array ( [docId] => 39239 )