Prawo dla księgowej. Jakich błędów unikać przy rozliczaniu widowisk

Data: 08-06-2016 r.

Sposób ujmowania i rozliczania kosztów powinien uwzględniać specyfikę działalności i potrzeby instytucji kultury w zakresie sprawozdawczości. W każdej instytucji kultury ze względu na wymogi sprawozdawczości potrzebne są dane o ponoszonych kosztach według ich rodzaju (konta zespołu 4).

Jeśli instytucja kultury prowadzi różnorodną działalność, to wskazane jest prowadzenie ewidencji zarówno na kontach zespołu 4, jak i 5. Konta zespołu 5 służą do ewidencji i rozliczania kosztów na miejsca ich powstawania oraz kosztów realizowanych imprez, w tym widowisk. Ewidencja kosztów w zespole 5 daje możliwość większej kontroli i analizy ponoszonych kosztów. Jednak wyodrębnienie kosztów zarządu, utrzymania budynku czy kosztów działalności kulturalnej nie jest konieczne w małych jednostkach — dla potrzeb analizy kosztów wystarcza ich ujęcie na kontach zespołu 4 z odpowiednio rozbudowaną analityką.

Koszty bezpośrednie i pośrednie

Organizacja widowiska oznacza poniesienie różnego typu kosztów. Koszty klasyfikuje się jako bezpośrednie lub pośrednie w zależności od możliwości ich powiązania z kosztem wytworzenia, czyli kosztem organizacji danego widowiska. Koszty bezpośrednie to te, które na podstawie dokumentów źródłowych można przydzielić do określonych produktów (zadań).

W instytucji kultury bezpośrednimi kosztami organizacji widowiska są w szczególności wydatki na:

  • zakup materiałów na potrzeby widowiska (np. serpentyny, baloniki),
  • usługi bezpośrednio związane z widowiskiem (np. nagłośnienie),
  • wynagrodzenia bezosobowe i osobowe (np. pensje pracowników, honoraria dla wykonawców),
  • reklamę (np. plakaty, foldery).
Przykład:

Ośrodek kultury zorganizował widowisko z okazji Dnia Matki. Zaproszono zespół muzyczny oraz zatrudniono firmę zajmującą się nagłośnieniem. W takim przypadku zarówno zapłata wynagrodzeń dla zespołu, jak i dla firmy wykonującej usługi nagłośnienia są kosztami bezpośrednimi. Natomiast wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami ZUS będą kosztami bezpośrednimi tylko wtedy, gdy ośrodek kultury potrafi przypisać do tego widowiska konkretne etaty lub posiada ewidencję czasu pracy zużytego przez poszczególnych pracowników na potrzeby tego widowiska.

Ewa Ostapowicz, specjalista w zakresie rachunkowości

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39090 )
Array ( [docId] => 39090 )