Zwolnienia w kulturze – jak liczyć odszkodowania

Autor: Bogdan Majkowski
Data: 23-04-2016 r.

Przy obliczaniu odszkodowań dla zwalnianych pracowników uwzględnia się zarówno składniki stałe, jak i zmienne. W pewnych przypadkach wynagrodzenie wymaga uzupełnienia.

Jeżeli pracownik nie przepracował pełnego okresu branego pod uwagę przy obliczeniach (3 lub 12 miesięcy), ale jego nieobecności w pracy nie obejmowały pełnego miesiąca kalendarzowego, to uzyskane w niepełnych miesiącach składniki zmienne musimy uzupełnić. W tym celu składniki faktycznie uzyskane w danym okresie dzielimy przez liczbę dni pracy, za które przysługiwały. Następnie otrzymany wynik mnożymy przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, czyli zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (§ 16 ust. 2 oraz § 17 ust. 2 rozporządzenia urlopowego).

Przykład:

Pracownikowi teatru, z którym pracodawca rozwiązał umowę z dniem 29 lutego 2016 r. z przyczyn niedotyczących pracowników, przysługuje odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia – z 3-miesięcznego do 2-miesięcznego. Pensja tej osoby składała się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego wynoszącego 3.000 zł, dodatku stażowego w wysokości 15% poborów zasadniczych oraz regulaminowej premii miesięcznej w wysokości od 10% do 30%. W dniach od 21 grudnia 2015 r. do 15 stycznia 2016 r. pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim, w związku z czym otrzymał odpowiednio niższą premię za wspomniane miesiące. Premia za listopad 2015 roku wyniosła 900 zł, za grudzień 2015 roku 540 zł, a za styczeń 2016 roku 400 zł. Osoba ta zatrudniona była w podstawowym wymiarze czasu pracy, tj. od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie. W celu obliczenia kwoty premii, którą należy uwzględnić przy obliczaniu odszkodowania pracodawca powinien:

  • zsumować premie wypłacone w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odszkodowania: 900 zł + 540 zł + 400 zł = 1.840 zł,
  • podzielić uzyskaną sumę przez liczbę dni faktycznie przepracowanych w tym okresie: 1.840 zł : (20 dni listopada + 14 dni grudnia + 10 dni stycznia) = 1.840 zł : 44 = 41,82 zł,
  • przemnożyć wynik powyższego działania przez liczbę dni, które pracownik powinien przepracować w wspomnianym okresie, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy: 41,82 zł × (20 dni listopada + 21 dni grudnia + 19 dni stycznia) = 41,82 zł × 60 = 2.509,20 zł,
  • ustalić przeciętną premię miesięczną z okresu branego pod uwagę: 2.509,20 zł : 3 = 836,40 zł.

Kwota odszkodowania wyniesie więc 4.286,40 zł i składają się na nią składniki stałe w ogólnej wysokości 3.450 zł (3.000 zł wynagrodzenia zasadniczego i 450 zł dodatku stażowego) oraz składnik zmienny (premia miesięczna) w wysokości 836,40 zł.

Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38901 )
Array ( [docId] => 38901 )