Nagrody jubileuszowe dla nauczycieli wypłacane w dniu nabycia prawa

Kategoria: Płace i finanse
Data: 10-01-2013 r.

Nagrody jubileuszowe dla nauczycieli są wypłacane po nabyciu praw do ich otrzymania. Jeżeli dyrektor szkoły opóźni wypłatę, nauczyciel może ubiegać się o wypłacenie także ustawowych odsetek.

Nagrody jubileuszowe są przewidziane dla nauczycieli pracujących w tym zawodzie co najmniej przez 20 lat, a następnie wypłacane co pięć lat – pod warunkiem dalszego wykonywania pracy nauczycielskiej.

Jubileuszowe wynagrodzenie nauczyciela dyrektor szkoły powinien wypłacić w dniu nabycia prawa do nagrody, ale bywa ono również doliczane do wynagrodzenia wypłacanego po nabyciu prawa do tej nagrody. Istnieje również możliwość wypłacenia nagród dla nauczycieli zanim nabędą to prawo. Dzieje się tak, jeżeli w momencie rozwiązania stosunku pracy nauczycielowi pozostało mniej niż 12 miesięcy do nabycia do niej prawy. W takich sytuacjach wypłata następuje w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Dla nauczycieli, którzy wiedzą, że niedługo nabędą prawo do nagrody jubileuszowej ważne powinno być upewnienie się, że w ich aktach osobowych znajduje się dokumentacja niepozostawiająca wątpliwości, że nagroda im przysługuje (§ 2 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania).

Odsetki dla nauczycieli za niewypłacenie nagrody

Nagroda jubileuszowa dla nauczycieli nie ma charakteru uznaniowego, dlatego dyrektor szkoły nie ma prawa wstrzymywać wypłacenia jej. Zgodnie z orzeczeniem SN z 19 sierpnia 1999 r. (I PKN 189/99) jeżeli dodatkowe wynagrodzenie nauczyciela nie zostanie wypłacone w odpowiednim terminie, należą mu się odsetki, które nalicza się od momentu nabycia prawa do nagrody.

Nauczyciele, którym dyrektor szkoły wypłaca nagrodę jubileuszową

Jubileuszowe wynagrodzenie nauczyciela jest przewidziane za wieloletnią pracę i przysługuje odpowiednio po przepracowaniu 20, 25, 30, 35 i 40 lat (art. Karta Nauczyciela).

Wysokość w jakim wypłacana jest nagroda dla nauczycieli zależy od przepracowanych lat oraz otrzymywanego wynagrodzenia. Dyrektor szkoły musi kierować się regulacjami Karty Nauczyciela oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania.

Na mocy art. 47 Karty Nauczyciela dyrektor szkoły wypłaca nagrodę jubileuszową procentowo w zależności od tego, ile wynosi wynagrodzenie nauczyciela i adekwatnie do liczby lat przepracowanych w zawodzie:

75% wynagrodzenia za 20 lat pracy,

100% wynagrodzenia za 25 lat pracy,

150% wynagrodzenia o za 30 lat pracy,

200% wynagrodzenia za 35 lat pracy,

250% wynagrodzenia za 40 lat pracy.

Wysokość nagrody jest obliczana na takich samych zasadach, na jakich oblicza się tak samo, jak ekwiwalent na urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 Poz. 674 z późn. zm.) art. 47.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 października 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. z 2001 Nr 128 Poz 1418 z późn. zm.)

Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30350 )
Array ( [docId] => 30350 )