Ciężarnej pracownicy można czasowo powierzyć inną pracę

Autor: Katarzyna Pietruszyńska
Data: 10-06-2014 r.

Kodeks pracy umożliwia czasowe oddelegowanie pracownika do innej pracy, bez formalnej zmiany stanowiska pracy, a więc bez konieczności stosowania trybu wypowiedzenia zmieniającego. Dotyczy to także pracownic w ciąży.

W przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy istnieje możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym. Warunkiem takiej czasowej zmiany pracy jest zachowanie wynagrodzenia pracownika na dotychczasowym poziomie oraz zapewnienie mu pracy odpowiadającej jego kwalifikacjom.

Zdaniem Sądu Najwyższego: Pracą odpowiednią do kwalifikacji pracownika jest praca, która ich nie przekracza i przy której te kwalifikacje znajdą choćby częściowe zastosowanie (wyrok Sądu Najwyższego z 5 lutego 1998 r., I PKN 515/97).
 

Czasowa zmiana rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika nie może jednak trwać dłużej niż 3 miesiące w roku kalendarzowym. Po upływie tego okresu pracodawca ma obowiązek przywrócić pracownika na stanowisko pracy określone w umowie o pracę.

Należy dodać, że w okresie ciąży pracownica podlega szczególnej ochronie (pracodawca nie może rozwiązać ani wypowiedzieć umowy takiej pracownicy, chyba że dojdzie do upadłości lub likwidacji pracodawcy albo pracownica „zasłuży” sobie na dyscyplinarkę). Jeżeli pracodawca nie ma możliwości przeniesienia pracownicy na inne stanowisko pracy odpowiednie ze względu na jej stan zdrowia, powinien zwolnić ją z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do dotychczasowego wynagrodzenia.

Katarzyna Pietruszyńska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35053 )
Array ( [docId] => 35053 )