Można mieć zlecenie lub dzieło na urlopie rodzicielskim

Autor: Marta Szostak
Data: 24-03-2014 r.

Jeżeli umowa cywilnoprawna jest zawarta z pracodawcą, który udzielił urlopu rodzicielskiego, musi ona przewidywać zadania innego rodzaju, niż wykonywane na podstawie umowy o pracę. W przypadku zatrudnienia się w innej firmie nie ma jednak tego ograniczenia. Tak wynika z nowego stanowiska Ministerstwa Pracy.

W czasie podstawowego (zwykłego) urlopu macierzyńskiego nie można pracować ani u swojego, ani u innego pracodawcy, także na podstawie umowy cywilnoprawnej. Podjęcie zatrudnienia powoduje wstrzymanie wypłaty zasiłku. Natomiast na dalszych urlopach związanych z rodzicielstwem można już prowadzić działalność zarobkową.

Część etatu i odpowiednio niższy zasiłek

Korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego można łączyć z wykonywaniem pracy maksymalnie na 1/2 etatu. We wniosku pracownik wskazuje wymiar czasu pracy oraz okres łączenia urlopu z wykonywaniem pracy. Wniosek składa się nie później niż 14 dni przed podjęciem pracy. Pracodawca tylko wyjątkowo może nie zgodzić się na jego uwzględnienie – jeśli jest to niemożliwe ze względu na rodzaj pracy lub jej organizację. Wówczas informuje pracownika na piśmie o odmowie i podaje jej przyczynę.

W czasie łączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego z pracą przysługuje zasiłek macierzyński odpowiednio zmniejszony (w pozostałym zakresie należy się wynagrodzenie za pracę). Pracownik w tym czasie jest chroniony przed wypowiedzeniem na takich samych zasadach, jak na urlopie macierzyńskim.

Umowy cywilnoprawne – tylko na zadania innego rodzaju

Ministerstwo Pracy (w stanowisku z 30 stycznia 2014 r.) oraz inspekcja pracy dopuszczają także możliwość dorabiania na podstawie umów cywilnoprawnych na urlopie rodzicielskim i dodatkowym macierzyńskim. Dotyczy to zarówno własnego pracodawcy, jak i innego. Ministerstwo podkreśla jednak, że zawarcie umowy cywilnoprawnej z pracodawcą, który udzielił urlopu, może być niekiedy uznane za obejście przepisów. Będzie tak w przypadku, gdy pracownik ma wykonywać na jej podstawie zadania tego samego rodzaju, co określone w umowie o pracę.

Poza tym trzeba pamiętać o generalnym ograniczeniu dotyczącym umów cywilnoprawnych. Nie mogą być wykonywane w warunkach takich jak umowa o pracę.

Marta Szostak

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34477 )
Array ( [docId] => 34477 )