Obniżenie wymiaru etatu na urlopie wychowawczym

Autor: Katarzyna Pietruszyńska
Data: 15-05-2014 r.

Pracownik, który ma prawo do urlopu wychowawczego, może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do nie mniej niż połowy etatu i na taką prośbę szef musi się zgodzić. Pracodawca nie musi jednak się zgodzić, jeśli pracownik chce z powrotem pracować w wyższym wymiarze.

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. We wniosku pracownik powinien wskazać wymiar obniżonego czasu pracy (nie mniej niż 1/2 etatu) oraz okres, w jakim chciałby pracować w niższym wymiarze – nie dłuższy niż okres, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Przepisy nie regulują natomiast, w jakim trybie pracownik mógłby zrezygnować z pracy w obniżonym wymiarze przed upływem terminu wskazanego we wniosku. Należy jednak przyjąć, że zarówno całkowita wcześniejsza rezygnacja z pracy w obniżonym wymiarze, jak i zmiana samego wymiaru obniżenia (np. z 1/2 do 3/4 etatu) wymaga zgody pracodawcy.

W sytuacji, gdy jakaś kwestia nie została uregulowana w Kodeksie pracy, mamy możliwość zastosowania rozwiązań wynikających z Kodeksu cywilnego. Dotyczy to m.in. postanowień regulujących zasady składania oświadczeń woli. Oznacza to, że zarówno cofnięcie wniosku pracownika o obniżenie wymiaru czasu pracy, jak i dokonanie w nim jakichkolwiek modyfikacji (w szczególności w zakresie wskazania wymiaru obniżenia czasu pracy) już po jego złożeniu wymaga zgody drugiej strony stosunku pracy.

Katarzyna Pietruszyńska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34864 )
Array ( [docId] => 34864 )