Kto może skorzystać z urlopu wychowawczego

Autor: Gałka Agnieszka
Data: 27-08-2012 r.

Celem urlopu wychowawczego jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Prawo do takiego urlopu mają pracownicy zatrudnieni co najmniej 6 miesięcy. Warto pamiętać, że nie chodzi tu o staż pracy u aktualnego pracodawcy, ale o ogólny staż pracy pracownika chcącego skorzystać z urlopu wychowawczego.

Warunkiem skorzystania z urlopu wychowawczego jest złożenie pracodawcy stosownego wniosku oraz nieukończenie przez dziecko 4 lat, a w przypadku dziecka wymagającego osobistej opieki rodzica z powodu stanu zdrowia - nieukończenie przez dziecko 18 lat. W tym drugim przypadku stan zdrowia dziecka musi jednak być stwierdzony orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Maksymalny okres urlopu wychowawczego wynosi 3 lata i może być podzielony na maksymalnie 4 części.

Istotnym jest, że z urlopu wychowawczego może korzystać matka-pracowniczka lub ojciec-pracownik. Jednak razem mogą korzystać z tego urlopu jedynie przez 3 miesiące. Oświadczenie drugiego rodzica o braku zamiaru korzystania w tym samym okresie z urlopu wychowawczego powinno być załączone do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego.

 

Warto pamiętać, że w sytuacji, w której z urlopu wychowawczego korzystają w tym samym czasie oboje rodzice (przez okres dłuższy niż 3 miesiące) pracodawca może wezwać pracownika do stawienia się w pracy w terminie wskazanym przez pracodawcę, ale nie wcześniej niż 3 dni od wezwania, a takie wezwanie nie może być skierowane do pracownika później niż 30 dni od dowiedzenia się przez pracodawcę o takiej sytuacji.


Zobacz także:

Gałka Agnieszka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26648 )
Array ( [docId] => 26648 )