Kiedy i jak wrócić do pracy po urlopie wychowawczym

Autor: Gałka Agnieszka
Data: 27-08-2012 r.

Osoba powracająca do pracy po urlopie wychowawczym powinna być dopuszczona do pracy na dotychczasowym stanowisku bądź – jeśli praca na dotychczasowym stanowisku jest niemożliwa – na stanowisku równorzędnym ze stanowiskiem zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego.

Jeżeli przebywasz na urlopie wychowawczym i planujesz powrót do pracy w terminie wskazanym we wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego, pracodawca ma obowiązek dopuścić Cię do pracy w tym terminie na dotychczasowym stanowisku.

Jeżeli powrót do pracy na dotychczasowym stanowisku nie jest możliwy, pracodawca ma obowiązek dopuścić Cię do pracy na stanowisku równorzędnym ze stanowiskiem zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego lub na innym stanowisku odpowiadającym Twoim kwalifikacjom zawodowym. Pamiętaj jednak, że w takim wypadku Twoje wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie przysługujące Ci w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed urlopem wychowawczym.

A co jeżeli chcesz wrócić do pracy wcześniej niż wskazałaś we wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego? Za zgodą pracodawcy możesz w każdej chwili zakończyć urlop wychowawczy i wrócić do pracy na warunkach jak opisałam w poprzednim akapicie.

Natomiast jeśli pracodawca nie wyraża zgody na Twój wcześniejszy powrót, a Ty pomimo to chcesz wcześniej wrócić do pracy, musisz zawiadomić o tym pracodawcę na piśmie najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego powrotu do pracy. Po takim zawiadomieniu pracodawca nie może odmówić Ci wcześniejszego powrotu do pracy.

Z kolei jeżeli chcesz przedłużyć urlop wychowawczy w stosunku do wskazanego wcześniej we wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego, powinnaś złożyć stosowny wniosek. Pamiętaj jednak, że wniosek taki musi być złożony co najmniej na 2 tygodnie przed końcem dotychczasowego urlopu wychowawczego. Warto również wiedzieć, że takie przedłużenie urlopu wychowawczego może być potraktowane jako udzielenie kolejnej części tego urlopu.


Zobacz także:

Opinie czytelników

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych użytkowników

Polecane artykuły

Zobacz także

Statystyczna karta wypadków – wzór dokumentu

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Rejestr wypadków przy pracy – wzór dokumentu

pobierz

Informacje świadka wypadku przy pracy – wzór dokumentu

pobierz

Polecamy

1331