Kiedy przysługuje urlop tacierzyński, a kiedy ojcowski

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 07-09-2012 r.

Zarówno urlop tacierzyński, jak i urlop ojcowski są urlopami związanymi z rodzicielstwem, a więc przysługują tylko pracownikowi-ojcu dziecka. Niejednokrotnie nazwy tych urlopów stosowane są zamiennie, co może wprowadzać w błąd, gdyż urlopy te są całkowicie odmienne.

Urlop tacierzyński

Prawo do urlopu tacierzyńskiego nabywa pracownik-ojciec dziecka w sytuacji, kiedy pracownica-matka dziecka nie wykorzystała całości przysługującego jej urlopu macierzyńskiego. Matka ma oczywiście prawo zrezygnować z urlopu macierzyńskiego, ale tylko pod dwoma warunkami:

  • wykorzysta co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego po porodzie i
  • wniosek o wykorzystanie pozostałego urlopu macierzyńskiego złoży pracownik-ojciec dziecka.

Wówczas, pracownikowi jest udzielany urlop macierzyński, który potocznie jest określany urlopem tacierzyńskim. Ma on więc charakter pochodny, bo będzie przysługiwał pracownikowi tylko wtedy, gdy pracownica nie wykorzysta urlopu macierzyńskiego w całości.

Prawo do urlopu tacierzyńskiego nabędzie pracownik także w sytuacji, gdy:

  • matka dziecka wymaga hospitalizacji (tutaj jest wymóg wykorzystania przez matkę minimum 8 tygodni urlopu po porodzie, aby ojciec dziecka nabył prawo do pozostałej części urlopu) lub
  • matka dziecka zmarła.

Urlop ojcowski

Natomiast urlop ojcowski jest urlopem samoistnym tzn., że przysługuje ojcu dziecka zawsze, niezależnie od uprawnień urlopowych matki dziecka. Wymiar urlopu ojcowskiego też jest niezmienny i wynosi 2 tygodnie.

Pracownik ma czas na wykorzystanie urlopu ojcowskiego do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia, a w przypadku dzieci adoptowanych - do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

 
Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26658 )
Array ( [docId] => 26658 )