Jakie są uprawnienia ojca związane z rodzicielstwem

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 31-08-2012 r.

Urlop macierzyński, jak sama nazwa wskazuje, jest urlopem, który przysługuje pracownicy z racji urodzenia dziecka. Wymiar tego urlopu zależy od liczby urodzonych dzieci w trakcie jednego porodu, może zostać także w części wykorzystany przed porodem. A jakie uprawnienia w zakresie urlop w związku z urodzeniem się dziecka posiada jego ojciec?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownica nie ma obowiązku w całości wykorzystywać przysługującego jej urlopu macierzyńskiego, co skutkuje możliwością wykorzystania przez pracownika-ojca dziecka, pozostałego urlopu. Prawo do rezygnacji przysługuje pracownicy, jeśli wykorzystała urlop macierzyński w wymiarze co najmniej 14 tygodni po porodzie. Warunkiem skutecznej rezygnacji matki z pozostałego jej urlopu macierzyńskiego jest wystąpienie z pisemnym wnioskiem przez pracownika-ojca, który dziecko wychowuje, o wykorzystanie pozostałej części urlopu. Jeśli taki wniosek nie zostanie przez ojca złożony, wówczas pracownica musi wykorzystać urlop w całości.

Pracownik-ojciec dziecka, będzie uprawniony do urlopu macierzyńskiego, także w sytuacji, gdy pracownica wykorzystała po porodzie urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni, lecz stan jej zdrowia uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem i wymaga ona opieki szpitalnej. W takiej sytuacji, ojcu dziecka przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego, przez taki okres w jakim matka z powyższych powodów nie może wykonywać opieki nad dzieckiem. Urlop macierzyński pracownicy ulega wówczas przerwaniu na czas korzystania z niego przez pracownika-ojca wychowującego dziecko. Należy pamiętać, że łączny wymiar urlopu macierzyńskiego matki i ojca nie może przekroczyć całości przysługującego danej pracownicy urlopu.

Pracownikowi-ojcu dziecka, przysługuje także prawo do niewykorzystanej przez pracownicę części urlopu macierzyńskiego, jeśli pracownica w trakcie tego urlopu zmarła.


Zobacz także:

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26655 )
Array ( [docId] => 26655 )