Czy przysługuje urlop ojcowski i tacierzyński przy adopcji dziecka

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 07-09-2012 r.

Urlop macierzyński, tacierzyński, ojcowski czy wychowawczy są urlopami ściśle związanymi z rodzicielstwem. Z takiego przywileju urlopowego mogą korzystać jednakże nie tylko biologiczni rodzice, ale także pracownicy, którzy przyjęli dziecko na wychowanie i wystąpili do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka, a więc innymi słowy - rodzice adopcyjni.

Pracownikowi, który adoptował dziecko, przysługuje prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze:

  • 20 tygodni w przypadku przyjęcia jednego dziecka,
  • 31 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci,
  • 33 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci,
  • 35 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci,
  • 37 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci.

Urlop powyżej wskazany przysługuje do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego odpowiednio stosuje się przepisy dotyczące tzw. urlopu tacierzyńskiego, a więc, gdy matka adopcyjna nie wykorzysta w pełni przysługującego jej urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, to wówczas przysługuje on ojcu adopcyjnemu.

Podobnie, jak w przypadku biologicznego ojca, ojciec adopcyjny nabywa także prawo do urlopu ojcowskiego. Ojciec adopcyjny ma prawo do 2 tygodni urlopu ojcowskiego, nie dłużej jednak niż do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

 
Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26657 )
Array ( [docId] => 26657 )