To matka dziecka decyduje o uprawnieniach rodzicielskich ojca

Data: 15-11-2013 r.

Pracownik ojciec może skorzystać z części podstawowego oraz z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a także z urlopu rodzicielskiego tylko wtedy, gdy w dniu urodzenia dziecka matka pozostaje w stosunku pracy. Kwestie te wyjaśnił resort pracy w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 20171).

Zwrócono uwagę, że z obowiązujących przepisów Kodeksu pracy wynika, iż bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze – do urlopu rodzicielskiego. Z dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz z urlopu rodzicielskiego może skorzystać zarówno pracownica – matka, jak i pracownik – ojciec wychowujący dziecko.

Rodzice mogą także podzielić się tymi urlopami. Również podstawowy urlop macierzyński może być podzielony między pracowników – rodziców dziecka. Podwładna, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma bowiem prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu. W takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek.

Pozostawanie w zatrudnieniu Z istoty urlopu macierzyńskiego wynika jednak, że przynajmniej w początkowej fazie może on być wykorzystany tylko przez pracownicę – matkę dziecka. Oznacza to, że jeśli matka dziecka nie pozostaje w stosunku pracy na dzień urodzenia dziecka (np. jest bezrobotna), a tym samym nie nabywa prawa do urlopu macierzyńskiego, to nie jest także możliwe nabycie prawa do dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego – zarówno przez nią, gdy podejmie zatrudnienie w ramach stosunku pracy, jak i przez pracownika – ojca wychowującego dziecko.

Przysługujące ułatwienia Pracownik – ojciec wychowujący dziecko urodzone przez matkę, która nie pozostawała wówczas w stosunku pracy, może natomiast skorzystać z niektórych innych uprawnień związanych z rodzicielstwem. Należą do nich m.in. 2 dni zwolnienia od pracy, przysługujące w razie urodzenia się dziecka, urlop ojcowski w wymiarze 2 tygodni, urlop wychowawczy, 2 dni zwolnienia od pracy – przysługujące każdemu pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, a także zasiłek opiekuńczy, który należy się m.in. w razie choroby dziecka bądź niespodziewanego zamknięcia żłobka lub przedszkola.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26722 )
Array ( [docId] => 26722 )


Array ( [docId] => 26722 )