Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą

Data: 18-01-2016 r.

Od 2 stycznia 2016 r. podczas urlopu rodzicielskiego oraz w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres tego urlopu pracownik może łączyć wychowywanie dziecka z pracą w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy.

W takim przypadku zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości proporcjonalnie pomniejszonej (art. 31 ust. 4a ustawy chorobowej w brzmieniu obowiązującym od 2 stycznia 2016 r.).
Podjęcie pracy na dodatkowym urlopie macierzyńskim i (lub) rodzicielskim nie powoduje, wbrew potocznej ocenie sytuacji, zmiany wymiaru etatu danego pracownika, który wynika z jego zawartej umowy o pracę.
Dotychczasowy wymiar etatu pozostaje bez zmian, a podjęcie pracy na urlopie z tytułu rodzicielstwa powoduje podział tego urlopu na część zagospodarowaną przez pracę i część (wynoszącą co najmniej połowę wymiaru etatu) poświęconą wyłącznie opiece nad dzieckiem.

 

Pracodawca nie może ani formalnie, ani nieformalnie obniżyć wymiaru pełnego etatu pracownika do połowy (przy założeniu, że praca na urlopie z tytułu rodzicielstwa zostaje podjęta na 1/2 etatu), powołując się na to, że pracownik w czasie urlopu rodzicielskiego faktycznie zaczął pracować na 1/2 etatu. To spowodowałoby mnóstwo niezgodności, a także mogłoby wpłynąć na inne uprawnienia pracownicze. Praca na część etatu w trakcie wykorzystywania urlopu rodzicielskiego i tym samym pobierania zasiłku macierzyńskiego nie wpływa na wysokość podstawy zasiłkowej, tylko skutkuje jej proporcjonalnym przeliczeniem do wymiaru czasu pracy, za który pracownikowi należy wypłacić ten zasiłek.

Przykład:

Załóżmy, że pracownica 28 marca 2016 r. urodzi dziecko. Podstawa wymiaru zasiłku
macierzyńskiego wypłacanego pracownicy wynosi 3.451,60, gdyż otrzymuje ona wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze w stałej wysokości 4.000 zł brutto. Pracownica w ciągu 21 dni od porodu złożyła pracodawcy wniosek, że po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze
skorzysta z 32 tygodni urlopu rodzicielskiego. Po upływie 15 tygodni pobierania zasiłku macierzyńskiego za czas urlopu macierzyńskiego pracownica złożyła pracodawcy wniosek, że w okresie 32 tygodni urlopu rodzicielskiego chce wykonywać pracę na pół etatu. Pracodawca wyraził zgodę na łączenie przez pracownicę urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy i tym samym zmienił jej sposób wypłaty należnych świadczeń za czas urlopu rodzicielskiego w porównaniu z wcześniej wypłacanym zasiłkiem macierzyńskim.
W praktyce oznacza to, że za okres urlopu macierzyńskiego pracownica za każdy dzień otrzymywała zasiłek macierzyński w wysokości 92,04 zł, a za okres urlopu rodzicielskiego będzie otrzymywać dzienny zasiłek macierzyński w wysokości 46,02 zł, co wynika z wyliczenia:

  • 3.451,60 zł : 30 = 115,05 zł,

  • 115,05 zł × 80% = 92,04 zł

oraz

  • 3.451,60 zł × 1/2 = 1.725,80 zł,

  • 1.725,80 : 30 = 57,53 zł,

  • 57,53 zł × 80% = 46,02 zł.

Jeżeli pracownica zrezygnuje z wykonywania pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego i będzie korzystała z tego urlopu w pełnym wymiarze, to znowu będzie miała prawo do zasiłku macierzyńskiego za każdy dzień w wysokości 92,04 zł.

Jan Majewski, prawnik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38408 )
Array ( [docId] => 38408 )