Zwolnienie lekarskie z powodu ciąży zaraz po przerwaniu urlopu wychowawczego

Autor: Katarzyna Wrońska-Zblewska
Data: 03-12-2015 r.

Jeśli po przerwaniu urlopu wychowawczego – mimo obowiązku stawienia się w pracy – pracownica nie podejmie pracy z przyczyn usprawiedliwionych, np. choroby, pracodawca nie powinien zarzucać jej naruszenia obowiązków pracowniczych. Jednak pod warunkiem, że prawidłowo (czyli właściwie i terminowo) usprawiedliwi swoją nieobecność w pracy.

Pracownica korzystająca z urlopu wychowawczego może z niego zrezygnować w każdym czasie (za zgodą pracodawcy) albo po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy (wówczas zgoda pracodawcy nie jest wymagana).

Po urlopie wychowawczym - powrót na swoje stanowisko

Powracającą do pracy pracownicę pracodawca musi dopuścić do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jeżeli nie jest to możliwe, pracodawca ma obowiązek dopuścić ją do pracy na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jej kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego jej w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

Korzystanie z przysługujących uprawnień jest zgodne z przepisami

Jeżeli, mimo obowiązku stawienia się w pracy w pierwszym dniu roboczym przypadającym po powrocie z urlopu wychowawczego (i po wykonaniu badań profilaktycznych), pracownica nie podejmie pracy z przyczyn usprawiedliwionych (np. choroby), pracodawca nie może zarzucić jej naruszenia obowiązków pracowniczych. Pod warunkiem jednak, że zgodnie z obowiązującymi zasadami pracownica usprawiedliwi swoją nieobecność w pracy, np. w przypadku choroby zawiadomi pracodawcę o zwolnieniu lekarskim, a następnie dostarczy to zwolnienie do zakładu pracy nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.

Katarzyna Wrońska-Zblewska, prawnik, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38152 )
Array ( [docId] => 38152 )