Staż z urzędu pracy nie przedłuża się do dnia porodu

Autor: Katarzyna Wrońska-Zblewska
Data: 17-04-2015 r.

Jeśli osoba odbywająca staż z urzędu pracy zajdzie w ciążę, umowa nie przedłuża się do dnia porodu. Stażystka nie ma też prawa do urlopu macierzyńskiego. Taka osoba nie korzysta z uprawnień pracowniczych w tym zakresie określonych w kodeksie pracy.

Pracodawca ma obowiązek przedłużyć do dnia porodu umowę o pracę:

  • na czas określony,
  • na czas wykonania określonej pracy albo
  • na okres próbny przekraczający 1 miesiąc,

która zakończyłaby się po upływie 3. miesiąca ciąży. Nie dotyczy to jednak pracownic zatrudnionych w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności.

W przypadku, gdy umowa terminowa ulega przedłużeniu do dnia porodu, pracownicy nie przysługuje urlop macierzyński. Otrzyma ona jedynie zasiłek macierzyński w okresie, w którym korzystałaby z urlopu macierzyńskiego (a także dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego), gdyby pozostawała w zatrudnieniu. Urlopy macierzyńskie i rodzicielski przysługują bowiem jedynie pracownikom, a więc osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy.

Wyżej opisane zasady obowiązują jednakże jedynie pracownice zatrudnione na podstawie umów o pracę. W przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej w celu odbycia stażu z urzędu pracy reguły te nie obowiązują. Taka osoba jest zatrudniona w celu odbycia stażu na podstawie umowy zawartej przez starostę z podmiotem, u którego odbywa staż, i według programu określonego w umowie, nie zaś na podstawie umowy o pracę (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 stycznia 2014 r., I OSK 135/13).

Oznacza to, że podmiot, u którego odbywa staż, nie jest jej pracodawcą, a osoba ta nie jest pracownikiem i nie korzysta z uprawnień pracowniczych określonych w kodeksie pracy, w tym m.in. przedłużenia umowy do dnia porodu lub urlopu macierzyńskiego. Dlatego też umowa w celu odbycia stażu nie ulegnie w takiej sytuacji przedłużeniu do dnia porodu.

Katarzyna Wrońska-Zblewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36971 )
Array ( [docId] => 36971 )