Można odmówić rodzicowi pracy w czasie urlopu rodzicielskiego

Data: 25-06-2013 r.

Urlop rodzicielski może być łączony z pracą na część etatu u pracodawcy, który udzielił tego urlopu – na wniosek pracownika. Wniosek pracownika o podjęcie pracy w czasie urlopu rodzicielskiego nie jest jednak dla pracodawcy bezwzględnie wiążący.

Wniosek pracownika o podjęcie pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego powinien być uwzględniony (o ile został złożony na piśmie w ustawowym terminie), ale od tej zasady są wyjątki. Mianowicie pracodawca może wniosku nie przyjąć ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Przykład: pracownik jest zatrudniony w systemie zmianowym na linii produkcyjnej, gdzie wszyscy pracują wyłącznie na pełnych etatach. Złożył on wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w wymiarze 12 tygodni, z tego przez 6 tygodni chciałby pracować na 1/2 etatu. Pracodawca odmówił podwładnemu pracy w niepełnym wymiarze z tego względu, że potrzebuje na tym stanowisku osoby zatrudnionej na pełen etat. Jeżeli ze względu na organizację pracy faktycznie nie jest możliwe, aby pracownik świadczył pracę na część etatu ewentualną odmowę należałoby uznać za uzasadnioną. Jeżeli jednak w warunkach tego zakładu pracy nie byłoby to uciążliwe – nie ma żadnych przeszkód, by pracodawca uwzględnił wniosek pracownika.

O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika na piśmie. Przepisy kp nie precyzują jednak, jak konkretna ma to być informacja. Jednakże skoro prawo pracodawcy do odmowy uzasadnia "organizacja pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika", co wynika wprost z art. 182[1] § 6 kp, to można domniemywać, że wskazując przyczynę odmowy pracodawca nie powinien się tylko ograniczać do powtórzenia zwrotów ustawowych, ale nieco szerzej (konkretniej) określić przyczynę nieuwzględnienia wniosku pracownika.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26696 )
Array ( [docId] => 26696 )