Nowe limity umów na czas określony a przedłużenie umowy do dnia porodu i przekroczenie limitu 33 miesięcy

Autor: Katarzyna Pietruszyńska
Data: 25-02-2016 r.

Czy przedłużenie do dnia porodu trzeciej umowy o pracę na czas określony będzie oznaczać zawarcie kolejnej (czwartej) umowy, a co za tym idzie - prowadzić do naruszenia limitu liczby umów na czas określony? A co się dzieje, gdy po przedłużeniu umowy do dnia porodu zostanie przekroczony limit 33-miesięcznego okresu zatrudnienia na podstawie umowy (umów) na czas określony?

Naruszenie nowego limitu czasowego zatrudnienia na podstawie umowy (umów) o pracę na czas określony w związku z przedłużeniem umowy o pracę do dnia porodu (na podstawie art. 177 § 3 kp) nie będzie skutkowało przekształceniem umowy w umowę o pracę na czas nieokreślony.

Od 22 lutego 2016 r. obowiązują nowe ograniczenia w zakresie zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony, które wprowadziła ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220).

Nowe limity: maksymalnie 3 umowy i 33 miesiące

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca może zawrzeć z pracownikiem nie więcej niż 3 umowy na czas określony, a łączny okres zatrudnienia na podstawie takich umów nie może przekroczyć 33 miesięcy.

Konsekwencją naruszenia ww. limitów zatrudnienia na podstawie umowy (umów) na czas określony będzie więc przekształcenie łączącej strony umowy w umowę o pracę na czas nieokreślony.

Zatrudnienie nadal na czas określony – bez naruszenia limitu ilościowego i czasowego trwania umów

Regulacja art. 177 § 3 Kodeksu pracy ma charakter szczególny, a jej celem jest zagwarantowanie pracownicy pozostawania w stosunku pracy do dnia porodu, w przypadku gdy umowa o pracę zawarta na czas określony (lub na okres próbny przekraczający miesiąc) miałaby rozwiązać się po upływie 3. miesiąca ciąży. Dzień porodu jest w takim przypadku ostatnim dniem zatrudnienia.

Ponieważ w tym przypadku do przedłużenia umowy o pracę dochodzi z mocy prawa, bez konieczności aneksowania umowy czy zawierania nowej umowy o pracę, przedłużenie do dnia porodu 3. umowy o pracę na czas określony nie będzie oznaczać zawarcia kolejnej (4.) umowy, a co za tym idzie, nie będzie prowadzić do naruszenia limitu liczby umów na czas określony zawartych między tymi samymi stronami stosunku pracy.

Po przedłużeniu się umowy do dnia porodu może także dojść do przekroczenia 33-miesięcznego okresu zatrudnienia na podstawie umowy (umów) na czas określony. Będzie to jednak spowodowane zastosowaniem bezwzględnie obowiązującego przepisu Kodeksu pracy, a nie wynikiem działań stron stosunku pracy. Ponadto art. 177 § 3 Kodeksu pracy przewiduje przedłużenie umowy jedynie do dnia porodu. Sprzeczne z tym przepisem byłoby więc uznanie, że w razie przekroczenia maksymalnego okresu zatrudnienia na podstawie umów na czas określony w związku z przedłużeniem umowy do dnia porodu dochodzi do przekształcenia tej umowy w umowę o pracę na czas nieokreślony.

Katarzyna Pietruszyńska, prawnik, specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38633 )
Array ( [docId] => 38633 )


Array ( [docId] => 38633 )