Nowe urlopy rodzicielskie - dla każdej pracownicy matki

Data: 18-06-2013 r.

Do złożenia jednego wniosku o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym ustawowym wymiarze, a bezpośrednio po nim - urlopu rodzicielskiego w pełnym ustawowym wymiarze, ma prawo każda pracownica, która urodziła dziecko.

Przepis nie uprawnia natomiast do tego pracownika ojca wychowującego dziecko. Może on natomiast skorzystać z części tego w sumie rocznego płatnego urlopu, jeżeli uprzednio zrezygnuje z niej pracownica – matka dziecka.

Z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i z urlopu rodzicielskiego może skorzystać każda pracownica, niezależnie od:

  • rodzaju pracodawcy (spółka cywilna, spółka handlowa, osoba prowadząca działalność gospodarczą, urząd, fundacja, zakład opieki zdrowotnej, itd.),

  • wielkości zakładu pracy, tj. liczby zatrudnionych pracowników,

  • zajmowanego stanowiska, pełnionej funkcji, rodzaju pracy,

  • wymiaru czasu pracy (etatu),

  • rodzaju umowy o pracę (umowa zawarta na czas nieokreślony, umowa terminowa).

Konieczne pozostawanie w stosunku pracy

Z obu tych urlopów pracownica może skorzystać tylko w okresie pozostawania w stosunku pracy. Jest to warunek konieczny. Nie zostanie on spełniony np. w przypadkach, gdy:

  • umowa terminowa pracownicy przedłużyła się z mocy prawa do dnia porodu, a także

  • rozwiązuje się umowa o pracę kobiety zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na czas określony - na zastępstwo w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy innego pracownika.

Umowa terminowa się nie przedłuży

Trzeba przy tym podkreślić, że złożenie wniosku o udzielenie rocznego płatnego urlopu, na który składają się:

  • 20-tygodniowy urlop macierzyński,

  • 6-tygodniowy dodatkowy urlop macierzyński oraz

  • 26-tygodniowy urlop rodzicielski,

nie spowoduje samo w sobie przedłużenia się terminowej umowy o pracę do dnia zakończenia tych urlopów. A zatem, pracownica będzie korzystała z tych urlopów tylko do dnia rozwiązania się umowy o pracę. W związku z tym, jeżeli kobieta jest zatrudniona na podstawie terminowej umowy o pracę, która rozwiązałaby się w okresie wskazanego rocznego urlopu, pracodawca powinien go udzielić tylko do dnia zakończenia stosunku pracy – nawet jeśli pracownica wnioskuje o więcej – np. o pełne 52 tygodnie urlopu związanego z rodzicielstwem.

Pozostaje prawo do zasiłku

Natomiast matka nie traci równocześnie prawa do zasiłku macierzyńskiego, skoro w dniu porodu podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu. Zgodnie z nowymi przepisami zasiłek ten będzie mogła pobierać przez okres

do 52 tygodni. Wynika to wprost z art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26694 )
Array ( [docId] => 26694 )