Po rodzicielskim kończy się ochrona

Autor: Katarzyna Pietruszyńska
Data: 20-03-2014 r.

Powrót do pracy po urlopie rodzicielskim oznacza, że pracownik przestaje korzystać ze szczególnej ochrony zatrudnienia. W takiej sytuacji pracodawca może wręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające, a nawet definitywne.

Pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownika po zakończeniu urlopu rodzicielskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jeżeli nie jest to możliwe, musi zapewnić pracownikowi stanowisko równorzędne z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub inne odpowiadające jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

Jeżeli zatem w okresie korzystania z urlopu rodzicielskiego, w firmie nastąpiły zmiany organizacyjne, których skutkiem była likwidacja stanowiska pracy pracownicy, pracodawca po zakończeniu urlopu rodzicielskiego, zobowiązany jest dopuścić pracownicę do pracy na innym stanowisku równorzędnym lub odpowiadającym jej kwalifikacjom. Jednak przeniesienie na inne stanowisko pracy nie może powodować obniżenia wynagrodzenia za pracę. W takim przypadku nie ma potrzeby stosowania trybu wypowiedzenia zmieniającego.

Natomiast w sytuacji, gdy pracodawca nie dysponuje innym stanowiskiem pracy – równorzędnym lub odpowiadającym kwalifikacjom pracownicy – i zamierza zaproponować pracownicy pracę na stanowisku wymagającym niższych kwalifikacji, za niższym wynagrodzeniem i w zmniejszonym wymiarze czasu pracy, zmiana warunków zatrudnienia wymaga wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

Katarzyna Pietruszyńska

Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34452 )
Array ( [docId] => 34452 )