Kierownik wychowujący małe dziecko a praca w godzinach nadliczbowych

Data: 20-02-2014 r.

Pracownik kierujący wyodrębnionym działem lub komórką organizacyjną, który opiekuje się dzieckiem do lat 4, podobnie jak inni pracownicy, może nie wyrazić zgody na pracę w godzinach nadliczbowych lub delegowanie poza stałe miejsce pracy. Jeśli jednak zgodzi się na godziny nadliczbowe, co do zasady, nie otrzyma za nie dodatku do wynagrodzenia.

Kodeks pracy stanowi, iż pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

 

Zakaz zatrudniania pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 4 bez ich zgody w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, oraz delegowania poza stałe miejsce pracy odnosi się do wszystkich pracowników, w tym również zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.

Okoliczność, iż kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych (za wyjątkiem pracy w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto, za którą nie otrzymali innego dnia wolnego) nie pozbawia tej grupy pracowników prawa do korzystania z uprawnień rodzicielskich, o których mowa wyżej.

Oznacza to, że kierownik opiekujący się dzieckiem do lat 4 może odmówić zgody na pracę w godzinach nadliczbowych. Jeżeli jednak wyrazi taką zgodę, to za pracę poza normalnymi godzinami pracy nie otrzyma wynagrodzenia – z wyjątkiem przypadku, gdy praca nadliczbowa przypadnie w niedzielę lub święto, a pracownik w zamian nie otrzyma innego dnia wolnego od pracy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33928 )
Array ( [docId] => 33928 )