Na urlopach rodzicielskich można dorabiać

Data: 06-03-2014 r.

W opinii PIP podjęcie i wykonywanie pracy w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego u innego pracodawcy niż udzielający urlopu jest dopuszczalne.

Zarówno w przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego, jak i urlopu rodzicielskiego ustawodawca dopuścił możliwość wykonywania pracy w trakcie urlopu u pracodawcy udzielającego tego urlopu. Praca w trakcie takich urlopów nie może być jednak wykonywana w wymiarze wyższym niż 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy. Wówczas na pozostałą część wymiaru czasu pracy udziela się dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego.

 

Kodeks pracy nie reguluje natomiast kwestii świadczenia pracy w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego na rzecz innego pracodawcy, niż pracodawca udzielający tych urlopów. Skoro jednak w okresie korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego pracownik może wykonywać pracę na rzecz swojego pracodawcy, należałoby przyjąć, iż łączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego z pracą zarobkową możliwe jest również w przypadku, gdy praca ta wykonywana jest na rzecz innego pracodawcy.

W takim przypadku u swojego pracodawcy pracownik korzysta z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego udzielonego na pełen wymiar czasu pracy, natomiast u innego pracodawcy, w ramach odrębnego stosunku pracy, może wykonywać pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Możliwość wykonywania pracy w wymiarze nie wyższym niż 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy dotyczy sytuacji, gdy pracownik łączy urlop z pracą w ramach jednego stosunku pracy (na dodatkowym urlopie macierzyńskim lub urlopie rodzicielskim pracuje u pracodawcy, który mu tego urlopu udzielił). Ograniczenie to nie będzie miało zastosowania, gdy pracownik korzysta z urlopu u jednego pracodawcy, i jednocześnie świadczy pracę na rzecz innego pracodawcy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34066 )
Array ( [docId] => 34066 )