Po urlopie ojcowskim można żądać urlopu wypoczynkowego

Autor: Bożena Lenart
Data: 03-07-2014 r.

Nie można wziąć tygodnia urlopu ojcowskiego. Pracownik, który chce z niego skorzystać, musi złożyć wniosek o pełne 2 tygodnie tego urlopu. Za to wolno mu przedłużyć sobie czas wolny o urlop wypoczynkowy, którego można zażądać po urlopie ojcowskim. Oba wnioski (o urlop ojcowski i o urlop wypoczynkowy po ojcowskim) pracodawca musi uwzględnić.

Do urlopu ojcowskiego uprawniony jest każdy pracownik – ojciec wychowujący dziecko, aż do czasu ukończenia przez nie 12 miesiąca życia. Przez okres urlopu ojcowskiego pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński (art. 184 kp). Zasiłek ten przysługuje za każdy dzień urlopu ojcowskiego. Jego wysokość wynosi 100% podstawy wymiaru.

Pracownik korzystający z urlopu ojcowskiego ma także kilka szczególnych uprawnień pracowniczych. Należą do nich:

 • prawo do korzystania z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie ojcowskim – wniosek pracownika ojca wychowującego dziecko o udzielenie mu urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie ojcowskim jest dla pracodawcy wiążący,
 • prawo powrotu po urlopie ojcowskim do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym kwalifikacjom zawodowym pracownika, za wynagrodzeniem za pracę, które otrzymałby, gdyby nie korzystał z urlopu ojcowskiego.
Przykład:

Urlop wypoczynkowy po ojcowskim

Pracownik korzysta z urlopu ojcowskiego w dniach 1–14 lipca 2014 r. Razem z urlopem ojcowskim złożył wniosek o wykorzystanie przysługującego mu urlopu wypoczynkowego – w wymiarze 15 dni zaległych z 2013 i dodatkowo 10 dni z 2014 roku. Pracodawca musi uwzględnić taki wniosek. Łącznie więc pracownik będzie nieobecny w pracy przez około 2 miesiące.

Aby dowiedzieć się:

 • Czy urlop ojcowski przysługuje, w przypadku gdy pracownik w tym czasie nie zajmuje się dzieckiem
 • Na jakich zasadach nabywa urlop ojcowski ojciec adopcyjny
 • Jakie są wymogi dotyczące wniosku
 • Kiedy ustaje prawo do urlopu ojcowskiego
 • Czy ma znaczenie liczba dzieci, wymiar oraz system czasu pracy
 • Jak urlop ojcowski wpływa na inne uprawnienia rodzicielskie
 • Czy można wziąć 1 tydzień urlopu
 • Czy po urlopie ojcowskim można żądać urlopu wypoczynkowego
 • Czy można wypowiedzieć umowę ojcu na urlopie
 • W którym punkcie świadectwa pracy odnotowuje się urlop ojcowski
Bożena Lenart

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35245 )
Array ( [docId] => 35245 )