Roczny urlop rodzicielski - niezachowanie terminu na złożenie wniosku

Data: 02-07-2013 r.

Wniosek o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, musi być złożony nie później niż 14 dni po porodzie.   

Jeżeli pracownica nie złoży wniosku o udzielenie jej rocznego urlopu (składającego się z 3 urlopów – macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego i rodzicielskiego) w wymaganym terminie, to nie oznacza to, że utraci do niego prawo. Będzie mogła z niego korzystać jednakże na nieco innych zasadach. Podstawowa różnica sprowadza się do tego, że pracownica:

  • w celu skorzystania z rocznego urlopu będzie musiała składać dwa kolejne wnioski, tj. o udzielenie jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a następnie o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego (a nie jeden wniosek, obejmujący oba te urlopy);
  • w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie otrzymywała zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku, a w okresie urlopu rodzicielskiego – 60% podstawy wymiaru zasiłku (a nie 80% podstawy wymiaru zasiłku za cały okres rocznego urlopu, tak jak to jest, gdy złoży się jeden wniosek o oba te urlopy najpóźniej 14 dni po porodzie).

Uwaga! Termin 14 dni po porodzie na złożenie omawianego wniosku jest sztywny. Pracodawca ani sąd pracy nie mogą go przywrócić.

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych użytkowników

Opinie czytelników

Polecane artykuły

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Praca podczas macierzyńskiego i wychowawczego

pobierz

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

pobierz

Polecamy