Łącznie urlopu rodzicielskiego z pracą

Data: 25-06-2013 r.

Urlop rodzicielski, tak samo jak dodatkowy urlop macierzyński, może być łączony z pracą na część etatu u pracodawcy, który udzielił tego urlopu. Pracownik przez część wymiaru czasu pracy może więc wykonywać pracę, a przez pozostałą część korzystać z urlopu rodzicielskiego. 

Łączenie pracy z urlopem rodzicielskim jest uprawnieniem pracownika, które może on zrealizować tylko na swój wniosek. Dokument ten musi być złożony na piśmie, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Gdy pracownik nie zachowa wskazanego terminu na złożenie wniosku, pracodawca będzie miał prawo odmówić akceptacji wniosku.


Pismo powinno zostać skierowane do tej samej osoby, do której u danego pracodawcy kieruje się wnioski o udzielenie urlopu rodzicielskiego.

Treść wniosku o urlop rodzicielski

We wniosku tym pracownik wskazuje:

  • wymiar czasu pracy oraz
  • okres, przez który zamierza łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy.

Przykład: pracownica korzysta z urlopu rodzicielskiego w okresie od 26 sierpnia 2013 r. do 23 lutego 2014 r. Od dnia 13 stycznia 2014 r. pracownica chciałaby wrócić do pracy na 1/2 etatu (na 1/2 pozostając na urlopie rodzicielskim). W związku z tym musi złożyć wniosek o podjęcie pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego najpóźniej 29 grudnia 2013 r. (jest to niedziela, jeżeli zakład pracy nie funkcjonuje w tym dniu pracownica musi złożyć wniosek wcześniej, np. w piątek - 27 grudnia 2013 r.).

Wymiar czasu pracy w trakcie urlopu

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą może się odbywać pod warunkiem, że praca będzie wykonywana w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego etatu, np. na ½, czy też ¼ etatu. Pracownik nie może natomiast w okresie urlopu rodzicielskiego wykonywać pracy w wymiarze wyższym, np. na ¾ albo 4/5 etatu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26697 )
Array ( [docId] => 26697 )