Szczególne uprawnienia w czasie ciąży tylko z zaświadczeniem lekarskim

Data: 06-02-2014 r.

Korzystanie ze szczególnych uprawnień, jakie Kodeks pracy przyznaje pracownicom w ciąży, jest możliwe dopiero po przedstawieniu pracodawcy zaświadczenia lekarskiego poświadczającego stan ciąży. Nie wystarczy do tego ustna informacja pracownicy.

Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Bez jej zgody nie wolno także delegować pracownicy poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy.

 

Pracownicy w ciąży nie można także zatrudniać powyżej 8 godzin na dobę. Nie oznacza to jednak, że dla ciężarnej pracownicy zatrudnionej w równoważnym systemie czasu pracy pracodawca musi zmienić system czasu pracy. Pracownica w dalszym ciągu zatrudniona będzie w równoważnym systemie czasu pracy, jednak jej dobowy wymiar czasu pracy nie będzie przekraczać 8 godzin – choć inny wymiar wynika z rozplanowanego wcześniej grafiku.

Zmniejszenie wymiaru czasu pracy dotychczas obowiązującego pracownicę w ciąży staje się zasadne dopiero z chwilą potwierdzenia stanu ciąży zaświadczeniem lekarskim. Ustna informacja pracownicy o stanie ciąży nie zobowiązuje jeszcze pracodawcy do zmniejszenia jej wymiaru czasu pracy do 8 godzin na dobę. Przedłożenie przez pracownicę zaświadczenia lekarskiego o stanie ciąży powoduje natomiast automatyczny zakaz zatrudniania pracownicy powyżej określonego wymiaru od dnia, w którym pracodawca otrzymał zaświadczenie lekarskie stwierdzające ten fakt.

Zakaz zatrudniania pracownicy w ciąży powyżej 8 godzin na dobę obowiązuje bez względu na to, czy pracownica wyraziła zgodę na przekroczenie tego wymiaru, czy nie.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33837 )
Array ( [docId] => 33837 )