Termin na złożenie wniosku o urlop wychowawczy

Data: 28-11-2013 r.

Złożenie przez pracownika wniosku o urlop wychowawczy jest obligatoryjne, bowiem z art. 186 § 7 Kodeksu pracy oraz z § 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego wynika, że urlopu wychowawczego udziela się tylko na jego pisemny wniosek.

Nie jest możliwe korzystanie przez pracownika z urlopu wychowawczego bez uprzedniego złożenia przez niego odpowiedniego wniosku. Urlop ten nie jest bowiem obowiązkowy. Pracownik może z niego skorzystać, ale nie musi.

Trzeba złożyć wniosek na 2 tygodnie przed planowanym urlopem

Pracownik powinien złożyć omawiany wniosek pracodawcy w formie pisemnej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza skorzystać z urlopu wychowawczego. Jeżeli wniosek zostanie złożony bez zachowania tego terminu, pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od momentu złożenia wniosku. Nie znaczy to jednak, że nie można udzielić urlopu wcześniej, nawet z dnia na dzień. Zależy to wyłącznie od woli pracodawcy.

Pismo musi zawierać określone treści

  • datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego,

  • okresu urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko,

  • liczbę części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko

(§ 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego).

Bożena Lenart


Zobacz także:


Wzory niezbędnych dokumentów związanych z udzielaniem urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych publikujemy w poradniku Dokumentacja kadrowa.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33295 )
Array ( [docId] => 33295 )