Urlopu ojcowskiego nie trzeba przesuwać z powodu choroby

Data: 19-12-2012 r.

Pracodawca jest związany terminem wykorzystania urlopu ojcowskiego narzuconym przez pracownika. Nie powinien on następnie ulegać zmianie. W wyjątkowych okolicznościach pracodawca może zgodzić się na przesunięcie rozpoczęcia takiego urlopu.

Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

  • do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia,
  • do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia (art. 1823 § 1 Kodeksu pracy).

Przesunięcie urlopu ojcowskiego – za zgodą pracodawcy

Po złożeniu wniosku przez pracownika zarówno on jak i pracodawca są związani terminem jaki określił podwładny. Kodeks pracy nie przewiduje możliwości przesunięcia terminu rozpoczęcia urlopu ojcowskiego, nawet z powodu choroby. Niemniej jednak, jeżeli okaże się, że pracownik rozchorował się przed faktycznym wykorzystaniem urlopu i zwolnienie jest na tyle długie, że będzie trwało wciąż w dacie urlopu ojcowskiego, pracownik powinien wystąpić do pracodawcy z prośbą o przesunięcie takiego urlopu. Może on od razu wpisać nowy termin, albo ogólnie poprosić o przesunięcia terminu rozpoczęcia urlopu ojcowskiego. Pracodawca może ale nie musi zgodzić się na taki wniosek pracownika.

Zwolnienie nie przerywa urlopu

Może się zdarzyć i tak, że w trakcie urlopu ojcowskiego pracownik zachoruje. Niemniej jednak, jeżeli pracownik rozpoczął wykorzystywanie urlopu nie można go przerwać. Urlop ojcowski jest niepodzielny i powinien być wykorzystany w całości.

W takiej sytuacji nawet na wniosek pracownika, pracodawca nie powinien go przerywać i pozwalać na wykorzystywanie go w terminie późniejszym.

Podstawa prawna:

  • art. 92, art. 1823 Kodeksu pracy,
  • art. 11, art. 29 ust. 5a, art. 31 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.).

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26674 )
Array ( [docId] => 26674 )