Urlopu ojcowskiego nie trzeba przesuwać z powodu choroby

Data: 19-12-2012 r.

Pracodawca jest związany terminem wykorzystania urlopu ojcowskiego narzuconym przez pracownika. Nie powinien on następnie ulegać zmianie. W wyjątkowych okolicznościach pracodawca może zgodzić się na przesunięcie rozpoczęcia takiego urlopu.

Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

 • do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia,
 • do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia (art. 1823 § 1 Kodeksu pracy).

Przesunięcie urlopu ojcowskiego – za zgodą pracodawcy

Po złożeniu wniosku przez pracownika zarówno on jak i pracodawca są związani terminem jaki określił podwładny. Kodeks pracy nie przewiduje możliwości przesunięcia terminu rozpoczęcia urlopu ojcowskiego, nawet z powodu choroby. Niemniej jednak, jeżeli okaże się, że pracownik rozchorował się przed faktycznym wykorzystaniem urlopu i zwolnienie jest na tyle długie, że będzie trwało wciąż w dacie urlopu ojcowskiego, pracownik powinien wystąpić do pracodawcy z prośbą o przesunięcie takiego urlopu. Może on od razu wpisać nowy termin, albo ogólnie poprosić o przesunięcia terminu rozpoczęcia urlopu ojcowskiego. Pracodawca może ale nie musi zgodzić się na taki wniosek pracownika.

Zwolnienie nie przerywa urlopu

Może się zdarzyć i tak, że w trakcie urlopu ojcowskiego pracownik zachoruje. Niemniej jednak, jeżeli pracownik rozpoczął wykorzystywanie urlopu nie można go przerwać. Urlop ojcowski jest niepodzielny i powinien być wykorzystany w całości.

W takiej sytuacji nawet na wniosek pracownika, pracodawca nie powinien go przerywać i pozwalać na wykorzystywanie go w terminie późniejszym.

Podstawa prawna:

 • art. 92, art. 1823 Kodeksu pracy,
 • art. 11, art. 29 ust. 5a, art. 31 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.).

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26674 )
Array ( [docId] => 26674 )


Array ( [docId] => 26674 )