Czy można skorzystać z urlopu wypoczynkowego po urlopie ojcowskim

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 07-09-2012 r.

Urlop ojcowski jest urlopem jednorazowym, który przysługuje pracownikowi-ojcu dziecka w wymiarze 2 tygodni do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. Natomiast urlop wypoczynkowy jest czasem wolnym od świadczenia dla pracodawcy pracy w wymiarze 20 lub 26 dni rocznie, które zależą od stażu pracy.Różnice między tymi urlopami są jasne, czy jednak urlopy te mogą się w jakiś sposób ze sobą łączyć?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownik, który przebywa na urlopie ojcowskim, ma prawo złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy, który będzie udzielony bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu ojcowskiego. Wniosek pracownika o urlop wypoczynkowy bezpośrednio po urlopie ojcowskim jest dla pracodawcy wiążący, a więc pracodawca musi udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego.

Wymiar urlopu wypoczynkowego, udzielanego pracownikowi, powinien być nieprzerwany i dzieli się go tylko w sytuacji, gdy pracownik wystąpi z wnioskiem o podział urlopu. Zasada ta ma także zastosowanie do urlopu wypoczynkowego udzielanego bezpośrednio po urlopie ojcowskim, a więc jeśli pracownik wyraźnie tego nie zażąda, to pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu wypoczynkowego w pełnym przysługującym pracownikowi wymiarze.

Warto w tym miejscu wskazać, że przyjmuje się, iż pracownik składający wniosek o urlop wypoczynkowy bezpośrednio po urlopie ojcowskim ma prawo wykorzystać nie tylko nabyty w danym roku urlop, ale także ma prawo do zaległego urlopu wypoczynkowego za lata wcześniejsze.

Należy pamiętać, że urlop ojcowski nie jest urlopem pobieranym z urlopu wypoczynkowego. Jeżeli więc pracownik wykorzysta 2 tygodnie urlopu ojcowskiego, to nie ulegnie skróceniu o ten czas wymiar urlopu wypoczynkowego. Są to dwa odrębne uprawnienia, nie mające wpływu na swój wymiar.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26660 )
Array ( [docId] => 26660 )