Zasiłek macierzyński także za urlop rodzicielski po rozwiązaniu umowy

Data: 10-09-2013 r.

Pracodawca jest zobowiązany udzielić urlopu rodzicielskiego, w terminie wskazanym we wniosku pracownika. Jeśli pracownik wnioskuje o urlop rodzicielski wykraczający poza okres trwania umowy – po jej rozwiązaniu nadal będzie otrzymywał zasiłek macierzyński.

Urlop rodzicielski w wymiarze do 26 tygodni może być wykorzystany przez pracownika (zarówno matkę, jak i ojca dziecka) w maksymalnie 3 częściach, przy czym każda z nich musi obejmować co najmniej 8 tygodni. Rodzice dziecka mogą też równocześnie korzystać z urlopu rodzicielskiego – wówczas wymiar urlopu udzielonego każdemu z nich sumuje się i łącznie nie on może przekraczać 26 tygodni.

Jednak w przypadku, gdy umowa o pracę na czas określony rozwiązuje się w trakcie udzielonego urlopu rodzicielskiego nie mają zastosowania reguły udzielania urlopu, zgodnie z którym obejmuje on pełne tygodnie, a każda z części udzielonego urlopu rodzicielskiego powinna wynosić co najmniej 8 tygodni.

Pracodawca udziela zatem pracownikowi urlopu rodzicielskiego w terminie wskazanym we wniosku, przy czym ostatnim dniem urlopu jest ostatni dzień trwania stosunku pracy.

Po rozwiązaniu umowy o pracę, jeśli wniosek o urlop rodzicielski wykracza poza okres trwania zatrudnienia, rodzicowi przysługuje zasiłek macierzyński do końca terminu wskazanego we wniosku o urlop rodzicielski. Wypłatę zasiłku macierzyńskiego po rozwiązaniu umowy przejmuje ZUS.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26714 )
Array ( [docId] => 26714 )