Informacja o warunkach zatrudnienia może zawierać przyszłe zmiany

Autor: Adrianna Jasińska-Cichoń
Data: 05-09-2014 r.

Każda zmiana informacji o warunkach zatrudnienia wymaga aktualizacji tej ostatniej. Są jednak zmiany, które można przewidzieć co do dnia – np. nabycie dodatkowych 6 dni urlopu. W takim przypadku odpowiedni zapis pozwala uniknąć wydawania ponownej informacji. Tak wynika z niedawnego stanowiska Ministerstwa Pracy.

W ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę pracodawca musi wręczyć pracownikowi tzw. informację o warunkach zatrudnienia. Jeżeli zaś choćby jeden z warunków zatrudnienia, które podano w informacji, ulegnie zmianie, pracodawca ma obowiązek poinformować o tym pracownika. Należy to zrobić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie zmian. Natomiast w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu – nie później niż do dnia rozwiązania umowy (art. 29 § 32 kp).

Powstało jednak pytanie, czy w przypadku zmiany warunków zatrudnienia, którą da się przewidzieć, można już od początku zapisać ją w informacji. Pozwalałoby to uniknąć jej aktualizowania. Chodzi o punkty dotyczące:

  • urlopu wypoczynkowego – np. wiadomo, że konkretnego dnia pracownik nabędzie dodatkowe 6 dni urlopu albo że od przyszłego roku będzie miał niższy wymiar urlopu, bo umowa kończy się mu w marcu 2015 roku,
  • okresu wypowiedzenia – np. gdy pracownik zatrudniany na czas nieokreślony ma początkowo tylko 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, ale z góry wiadomo, kiedy nabędzie 1-miesięczny i 3-miesięczny okres wypowiedzenia (odpowiednio po 6 miesiącach i 3 latach pracy).

Ministerstwo pracy zajęło stanowisko, że faktycznie w tego typu przypadkach można niekiedy przewidzieć w informacji o warunkach zatrudnienia także przyszłe (zmienione warunki)

Adrianna Jasińska-Cichoń Katarzyna Wrońska-Zblewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35660 )
Array ( [docId] => 35660 )


Array ( [docId] => 35660 )