Jak od 2017 r. wydawać świadectwa pracy po umowach terminowych – przykłady

Data: 02-02-2017 r.

Ustawodawca zlikwidował kłopotliwy obowiązek wydawania świadectw pracy po 24 miesiącach umów terminowych. Zamiast tego mamy zasadę, zgodnie z którą świadectwo wydajemy dopiero wtedy, gdy przerwa między umowami (terminowymi czy bezterminowymi) jest dłuższa niż 7 dni. Jednak są też przepisy przejściowe, które sprawiają, że świadectwa za niektóre umowy musimy wydać do końca czerwca 2017 r. 

Jak było?

Przed 1 stycznia 2017 r. trzeba było wydawać tzw. zbiorcze świadectwa pracy po 24 miesiącach trwania umów na czas określony. Jedynie w przypadku, gdy w chwili upływu wspomnianych 24 miesięcy któraś z umów terminowych (pierwsza lub kolejna) jeszcze trwała, zbiorcze świadectwo trzeba było wydać po zakończeniu takiej umowy. Nie dotyczyło to jednak umów na czas nieokreślony. Jeśli więc np. strony miały tylko 3-miesięczną umowę na okres próbny, a potem umowę na czas nieokreślony, to świadectwo za okres próbny trzeba było wydać najpóźniej równo po 24 miesiącach od zawarcia tej umowy – mimo, że nadal trwała umowa na czas nieokreślony. Powodowało to wiele zamieszania i dodatkowej „papierowej roboty”.

Jak jest teraz?

Obecnie przy wydawaniu świadectw pracy nie ma już znaczenia, czy konkretna umowa jest terminowa, czy bezterminowa. Liczy się tylko fakt, czy strony zawierają:

  • bezpośrednio po niej, albo
  • w ciągu 7 dni po jej zakończeniu

kolejną umowę o pracę (też wszystko jedno: terminową lub bezterminową).

Jedynie wówczas, gdy pracodawca nie zamierza nawiązać z pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy – musi niezwłocznie wydać mu świadectwo pracy.

A zatem nie ma prostego powrotu do zasad sprzed marca 2011 r. Wówczas świadectwo wydawano, gdy była jakakolwiek przerwa między umowami, ponieważ świadectwo trzeba było wydawać wtedy, gdy umowy o pracę były zawierane bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej. Teraz zaś krótka przerwa zwalnia z obowiązku wydania świadectwa.

Przykład:

Kilka umów, pierwsza po 1 stycznia 2017 r.

Strony zawarły umowę na okres próbny od 1 lutego 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r. Po niej mają zamiar zawrzeć (bezpośrednio lub np. po 4-dniowej przerwie) umowę na czas nieokreślony.

è Świadectwo pracy za obie umowy należy wydać po zakończeniu umowy na czas nieokreślony (oczywiście pod warunkiem, że strony nie będą już kontynuować współpracy,

Przykład:

Kilka umów, pierwsza na przełomie 2016 i 2017 r.

Strony zawarły umowę na okres próbny od 1 listopada 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. Bezpośrednio po niej zawrą umowę na czas określony od 1 lutego 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r., a następnie od 2 września 2017 r. umowę na czas nieokreślony.

è Świadectwo pracy za wszystkie te umowy należy wydać dopiero po zakończeniu umowy na czas nieokreślony.

Identyczna sytuacja będzie w przypadku, gdy po wspomnianej umowie na okres próbny strony od razu zawrą umowę na czas nieokreślony.

Ale uwaga! Zupełnie inne zasady obowiązują w przypadku, gdy wydajemy świadectwo za umowy terminowe zakończone przed 1 stycznia 2017 r.! Wszystko to można sprawdzić na przykładach w styczniowym numerze „Doradcy Kadrowego”.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40007 )
Array ( [docId] => 40007 )