Jakie obowiązki związane z BHP ma osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą

Data: 10-10-2012 r.

Pracodawca, który rozpoczyna działalność gospodarczą ma obowiązek w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.

Powyższy obowiązek spoczywa także na pracodawcy w przypadku zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, a przede wszystkim zmiany technologii lub profilu produkcji, jeżeli ta zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników.

Właściwy okręgowy inspektor pracy lub właściwy państwowy inspektor sanitarny może także zobowiązać pracodawcę prowadzącego działalność powodującą szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników do okresowej aktualizacji ww. informacji. Wynika to z art. 209 Kodeksu pracy.

Niedostosowanie się pracodawcy do ww. obowiązków jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, które jest zagrożone grzywną w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł (art. 283 § 2 pkt 1 Kodeksu pracy).

Warto wspomnieć, że w Sejmie trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji Kodeksu pracy, który ma na celu uchylenie omawianego przepisu art. 209 Kodeksu pracy.

Aneta Mościcka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26736 )
Array ( [docId] => 26736 )