Kiedy nie nastąpi karne podwyższenie składki wypadkowej o 100%  

Data: 19-06-2013 r.

ZUS nie powinien karać pracodawcy podwyższeniem składki wypadkowej o 100%, jeżeli ten przestrzegał przepisów i zasad bhp, a wypadki przy pracy były spowodowane wyłącznie z winy pracowników. Tak wynika z niedawnego wyroku SN.

W 2009 r. w oddziale spółki E. z branży energetycznej nastąpiły dwa poważne wypadki przy pracy. Najpierw, w lipcu tego roku miał miejsce zgon pracownika. Został on wysłany do naprawy linii energetycznej. Nie wykonał jednak żadnych prac zabezpieczających i nie wyłączył zasilania sieci. W trakcie pracy został porażony prądem, w wyniku czego zmarł.

Drugi wypadek miał miejsce w grudniu. Dwóch pracowników spółki zostało wysłanych do wykonania przyłącza kabla wysokiego napięcia. Zlekceważyli oni zasady bhp – nie zastosowali narzędzi, ani środków ochronnych (kasków i masek). Jeden z nich spowodował zwarcie instalacji. Skutkiem tego obaj pracownicy zostali poważnie poparzeni.

Pracodawca – jak wynikało z ustaleń inspekcji pracy w postępowaniu powypadkowym – zapewnił podwładnym wszystkie narzędzia i środki ochrony osobistej. Zatrudnieni byli ponadto doświadczonymi pracownikami, zostali też odpowiednio przeszkoleni. Tym samym stwierdzono całkowity brak winy pracodawcy i jednoczesne przyczynienie się pracowników do wypadków. Mimo to inspekcja pracy skierowała do ZUS wniosek o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez oddział spółki E. aż o 100%.

Zgodnie bowiem z art. 36 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.) inspektor pracy może wystąpić do właściwej jednostki ZUS z wnioskiem o podwyższenie składek płatnikowi, u którego w czasie dwóch kolejnych kontroli stwierdzono rażące naruszenie przepisów bhp, o 100% stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalanej na najbliższy rok składkowy.

Zakład uznał za zasadne wystąpienie inspekcji pracy i wydał decyzję podnoszącą dwukrotnie wartość składki wypadkowej dla oddziału spółki E. (był on odrębnym pracodawcą, dlatego decyzja dotyczyła tylko jego). Spółka odwołała się od tej decyzji, ale zarówno w sądzie I jak i II instancji przegrała sprawę. Skierowała więc do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną.

Sąd Najwyższy w wyroku z 4 czerwca 2013 r. uchylił niekorzystne dla spółki orzeczenie apelacyjne i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy. Wskazał, że podniesienie składki wypadkowej o 100% nie może następować w każdym przypadku nieprzestrzegania przepisów bhp, niezależnie od tego, kto je złamał.


Źródło:
Wyrok Sądu Najwyższego z 4 czerwca 2013 r., I UK 526/12Michał Culepa
, prawnik, specjalista prawa pracy
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26785 )
Array ( [docId] => 26785 )


Array ( [docId] => 26785 )