Konsekwencje złamania zakazu konkurencji przez pracownika

Autor: Łechtańska Anna
Data: 30-10-2012 r.

Jeżeli miało miejsce naruszenie postanowień umowy o zakazie konkurencji, co doprowadziło do szkody po stronie pracodawcy, jest on uprawniony do dochodzenia wyrównania poniesionej szkody zgodnie z zasadami dotyczącymi odpowiedzialności pracownika za mienie niepowierzone.

Umowa o zakazie konkurencji

W podpisywanej z pracownikiem umowie określa się, czego pracownik nie może robić zarówno w czasie zatrudnienia, jak i po jego ustaniu. Można więc w niej zawrzeć informacje o tym, że nie będzie prowadzić działalności konkurencyjnej oraz że nie będzie świadczył pracy na podstawie m.in. umowy o pracę podmiotom, których działalność stanowi konkurencję dla firmy.

Należy określić również czas obowiązywania umowy oraz należne zatrudnionemu z tego tytułu odszkodowanie wypłacane przez pracodawcę. Wysokość odszkodowania nie może być niższa niż równowartość 25% wynagrodzenia, jakie otrzymywał pracownik w czasie zatrudnienia i powinno być wypłacane przez okres równy obowiązywaniu umowy o zakazie konkurencji.

Konsekwencje w czasie zatrudnienia

Jeżeli podczas trwania zatrudnienia będzie mieć miejsce złamanie postanowień umowy przez pracownika, wówczas musi się on liczyć z określonymi konsekwencjami. Pracodawca może nakazać naprawy wyrządzonych w ten sposób szkód na podstawie przepisów o odpowiedzialności materialnej zatrudnionego. Może podjąć również decyzje o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Inną możliwością jest zwolnienie dyscyplinarne, jeżeli miało miejsce ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Zastosowanie tak dotkliwego środka wymaga jednak od pracodawcy wykazania, że działanie pracownika cechowało się umyślnością i wyjątkowym niedbalstwem.

Konsekwencje po zakończeniu zatrudnienia

Pracodawca w przypadku złamania postanowień umowy przez byłego pracownika ma prawo zastosować karę umowną, tj. dochodzić zwrotu kosztów poniesionych tytułem odszkodowania, które wypłacane było byłemu pracownikowi, może również dochodzić zwrotu równowartości szkody, jaka została przez niego poniesiona w wyniku takich działań.


Zobacz także:

Łechtańska Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26741 )
Array ( [docId] => 26741 )


Array ( [docId] => 26741 )