Refundacja okularów – ważny jest minimalny dobowy wymiar czasu pracy

Autor: Wiktor Leszczyński
Data: 02-04-2014 r.

Jeśli lekarz medycyny pracy stwierdzi konieczność używania szkieł korygujących wzrok w przypadku pracownika zatrudnionego przy komputerze, pracodawca musi je refundować. Jednak refundacja okularów nie dotyczy przypadków, gdy pracownik pracuje przez monitorem przez mniej niż połowę dnia pracy. Rozumie się to jako połowę dobowej normy czasu pracy.

Jeśli w ramach badań profilaktycznych lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych) lekarz stwierdzi potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok, należy zapewnić je pracownikowi. Oznacza to, że pracodawca musi je sfinansować.

 

Refundacja okularów przysługuje, tylko w przypadku gdy pracownik jest zatrudniony przed monitorem ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Należy przez to rozumieć połowę zwykłej normy czasu pracy, określonej w art. 129 § 1 Kodeksu pracy. Norma ta wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. A zatem prawo do refundacji okularów przysługuje pracownikowi, który pracuje przy obsłudze monitora ekranowego przeciętnie co najmniej 4 godziny na dobę. Zasada przeciętności oznacza, że prawo takie nie będzie przysługiwało pracownikowi zatrudnionemu w wymiarze czasu pracy mniejszym niż 1/2 etatu (patrz: przykład).

Praca przy komputerze nie musi być nieprzerwana. Jeśli więc np. dana osoba pracuje przed monitorem przez 2 godziny rano, a następnie przez kilka godzin wykonuje inne zadania i ostatecznie na koniec dnia pracy również przez 2 godziny pracuje przy komputerze, również może jej przysługiwać refundacja.

Pracodawca powinien zaznaczyć fakt pracy przy monitorze ekranowym w skierowaniu na badania profilaktyczne, z zaznaczeniem, przez ile godzin dziennie (przeciętnie) dany pracownik wykonuje taką pracę.

Przykład:

1/5 etatu, praca po 8 godzin

Pracownik jest zatrudniony na 1/5 etatu. Pracuje tylko 1 dzień w tygodniu po 8 godzin – w całości przy komputerze. Pracodawca nie musi finansować mu okularów. Pracownik ma bowiem niższy wymiar etatu niż 1/2, a co za tym idzie – jego czas pracy jest niższy niż przeciętnie 4 godziny dziennie (jeśli uwzględni się 4 dni w tygodniu, w które nie wykonuje pracy). W skierowaniu na badania należy wpisać pracę przy monitorze ekranowym przez przeciętnie 1,6 godziny dziennie (8 godzin / 5 dni = 1,6 godziny).

Wiktor Leszczyński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34565 )
Array ( [docId] => 34565 )