Nie każda umowa przedłuży się do dnia porodu

Data: 08-03-2013 r.

Pracownica w ciąży korzysta nie tylko z ochrony przed zwolnieniem. Ma ona również prawo do innych przywilejów. Jednym z nich jest przedłużenie umowy do dnia porodu. Nie zawsze będzie ona jednak mogła skorzystać z takiej opcji.

Umowy na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy i na okres próbny zawarte na dłużej niż 1 miesiąc ulegają one przedłużeniu do dnia porodu o ile miałyby rozwiązać się po upływie 3 miesiąca ciąży. Umowy te przedłużają się automatycznie, bez konieczności jakichkolwiek działań ze strony pracodawcy czy pracownika. Niemniej jednak aby pracodawca dopuścił pracownicę do pracy po upływie terminu na jaki była zawarta umowa – musi ona przedstawić zaświadczenie lekarskie, w którym lekarz określa stan zaawansowania ciąży.

Samo zwolnienie lekarskie, wskazujące na stan ciąży, nie jest wystarczającym dokumentem gdyż nie określa zaawansowania stanu ciąży.

Uwaga!

Czas ciąży liczy się w miesiącach księżycowych, a nie kalendarzowych. Oznacza to że za 1 miesiąc należy przyjąć 28 dni (4 tygodnie). 3-miesięczny termin, kiedy można jeszcze rozwiązać umowę upływa więc po 84 dniach ciąży (3 x 28 dni) (por. wyrok SN z 5 grudnia 2002 r., sygn. akt: I PK 33/02, OSNP 2004/12/204).

Nie ulegają przedłużeniu umowy zawarte z pracownicą zatrudnioną:

  • na czas zastępstwa innego pracownika, w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności,
  • przez agencję pracy tymczasowej do wykonania pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika,

nawet gdyby miały ulec rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca. Podobnie nie przedłuży się umowa z pracownicą skierowaną na staż z urzędu pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 1, art. 12 ust. 1, ust. 2, art. 15 ust. 1, art. 18 3b § 2 pkt 1, art. 22 1 § 1, § 2, art. 22 1 § 4, art. 25 § 1, art. 45, art. 47, art. 41, art. 52 § 1, art. 53 § 1 pkt 1 lit. a, art. 80–84, art. 87–88, art. 142, art. 148, art. 177, art. 178 § 1, art. 179, art. 185, art. 1861 § 1, art. 264 § 1, art. 265 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26767 )
Array ( [docId] => 26767 )