Nie można ograniczać kwoty ani częstotliwości dofinansowania okularów

Data: 18-01-2014 r.

Pracodawca nie może w przepisach zakładowych, np. w regulaminie pracy ograniczać czasu, w którym pracownikowi przysługuje dofinansowanie okularów – jeśli konieczność ich stosowania wyjdzie w trakcie badań profilaktycznych. Nie można też ograniczać wysokości wypłaty dofinansowania poniżej stawek za szkła obowiązujących na rynku.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych (przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej) wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Może się też zdarzyć, że pracownikowi będzie pogarszał się wzrok na tyle szybko, iż zaistnieje potrzeba zmiany szkieł częściej niż raz na 2 lata. Jeśli pracownik powiadomi pracodawcę o takiej sytuacji, ten ostatni musi skierować go na badania lekarskie także przed upływem wspomnianych 2 lat. Jeśli potwierdzą one pogorszenie się wzroku pracownika – pracodawca ma obowiązek ponownie sfinansować szkła korekcyjne.

Zasadniczo obowiązku zapewnienia pracownikom okularów/soczewek korygujących wzrok nie realizuje w pełnym zakresie pracodawca, który:

  • przerzuca na pracowników ponoszenie części kosztów nabycia zaleconych przez lekarza okularów/soczewek korygujących wzrok,

  • warunkuje termin kolejnego dofinansowania upływem okresu np. 2 lat.

Pracodawca powinien ponosić pełny koszt robocizny i szkieł o parametrach oznaczonych przez lekarza (lekarzowi okuliście należy pozostawić pełną swobodę indywidualnego doboru szkieł optycznych wraz z możliwością wskazania, że powinny pochodzić np. z importu). Może natomiast ograniczyć swój udział w ponoszeniu kosztów oprawek poprzez ustalenie i doprowadzenie do wiadomości pracowników – w sposób przyjęty w zakładzie – kwoty partycypacji, np. do wysokości kosztu oprawy odpowiadającej co najmniej standardowi podstawowemu.


Tagi: okulary

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33307 )
Array ( [docId] => 33307 )