Nie tylko pracodawca ukarze pracownika

Data: 30-01-2014 r.

Karę (upomnienia, nagany lub pieniężną) może nałożyć na pracownika pracodawca. Jeśli jednak wyda pełnomocnictwo innym osobom, np. kierownikowi działu, zatrudniony może zostać ukarany także przez bezpośredniego przełożonego.

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

  • karę upomnienia,
  • karę nagany.

Ponadto, za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również stosować karę pieniężną.

Uprawnionym do nałożenia na pracownika kary porządkowej jest pracodawca. A zatem bezpośredni przełożony pracownika, choć sprawuje nad pracownikiem nadzór i odpowiada za jego pracę, nie ma uprawnienia do karania go.

Pracodawca może jednak upoważnić określone osoby do działania w jego imieniu. Jeżeli pełnomocnictwo wydane przez pracodawcę jest ogólne (tj. upoważniające do działania w imieniu pracodawcy) osoba, która je posiada, może ukarać pracownika karą porządkową.

Jeżeli jednak pełnomocnictwo nie ma ogólnego charakteru, czyli zostało udzielone dla dokonywania poszczególnych czynności (np. budżetowych), z jego treści musi wynikać, iż dana osoba uprawniona jest jednocześnie do sprawowania nadzoru i kontroli nad pracownikami, a więc również do ich karania

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33309 )
Array ( [docId] => 33309 )